HIK FODBOLD

MÅLSÆTNING

Vi ønsker at skabe en af Danmarks bredeste og bedste talentfabrikker for unge spillere baseret på:

– et stærkt socialt engagement og en stor bredde

For at lykkes skal vi
•    kunne tiltrække de bedste ledere og trænere
•    sikre de nødvendige faciliteter i form af anlæg, udstyr samt opholds- og omklædningslokaliteter

Den vigtigste forudsætning for ovenstående er at skabe en “fornuftig” økonomisk platform gennem “solide” relationer til Gentofte kommune, det lokale erhvervsliv samt forældregrupperne

FODBOLDLEDELSEN

Fodboldudvalget

Lone Falsig Hansen, Formand
HIK Fodbold
40305067
lonefalsig@msn.com

Thomas Wex, Udvalgsmedlem
Økonomi
Old boys og ældre
20208421
thwe@wrist.dk

Søren Brøchner-Mortensen, Udvalgsmedlem
Baner og Faciliteter
sbm@brochner-hotels.dk

Per Frimann, Udvalgsmedlem
Talentudvikling
28698100
perfrimann@tdcadsl.dk

Allan Hansen, Daglig Leder
Kommercielle aktiviteter, administration
21650403
ah@hik.dk

Stuart Wynn, Udvalgsmedlem
Børneformand
stuart.wynn@yahoo.com

Kim Meurs-Gerken, Udvalgsmedlem
Pigeformand
kmg@kochchristensen.dk 

Øvrige ledende poster

Philip Hansen, sportschef U13-U19 Talent
61182900
philiphansen10@gmail.com

Jackie Nissen, børne- og breddekoordinator 
U4-U19
61704543
jackienissen1989@gmail.com

Holdninger

HIKs holdning til børnefodbold

Spørgsmål rettes til børnekoordinator, Jackie Nissen, på jackienissen1989@gmail.com

KONTAKT

Ansvarlige HIK Fodbold:

Børne fodbold – 2014-2006
U4 – U12: Jackie Nissen – jackienissen1989@gmail.com – 61704543

Bredde fodbold – 2005 og ældre
U13+: Jackie Nissen – jackienissen1989@gmail.com – 61704543

Talent – 2005-1999
U13-U19: Philip Hansen – philiphansen10@gmail.com