HIK TALENT

NYE ELITESPILLERE - PRØVETRÆNING

Henvendelse fra nye elitespillere skal ske til følgende:

Daglig leder, Allan Hansen, på ah@hik.dk 

Derudover kan nævnes at prøvespillere til U9A – U12A kan kontakte:

Jackie Nissen – Børnekoordinator – 61 70 45 43 – jn@hik.dk

om hik talent

Træningsmiljø

HIK Talent U11 – U19 – Træninger og Talentmiljø

Værdierne er Glæde, Udvikling og Fælleskab!

Vi har i træningerne fokus på individuelle færdigheder og den enkeltes udvikling. Vi tilstræber at have 4 årlige udviklingssamtaler med den enkelte, hvor der bliver målsat og evalueret.

U13 – U19 træner 4x ugentligt – normalt mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Derudover er der morgentræning tirsdag kl. 8.00 for udvalgte spillere fra U17, U19 og 1 Senior

HIK har indgået samarbejde med Øregaard Gymnasium omkring morgentræning tirsdag og onsdag fra sæson 2015/2016.

Spillerudvikling

HIKs fodboldmiljø – rammer og målsætninger.

I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens bedste spil…. Glæde og gejst har været HIK’s profil.

Strukturen omkring børnefodbolden i HIK er bygget op omkring fællestræning for hele årgangen, hvor spillerne bliver introduceret bredt til mange forskellige færdigheder med vægt på det tekniske område. Vægtningen af legen er suverænt i højsædet og spilleren skal opdage glæden og gejsten i spillet, som derved bliver primær motivationsfaktor til at ville vedblive med at være til træning og blive dygtig til fodbold.

Generelt om indlæringsforløb:

Spillerne må gerne tidligt blive introduceret for mange aspekter i spillet, men på korrekt niveau ift. alder og kunnen. Meningen med dette er at skabe en spiraleffekt, hvor man vender tilbage til noget der er velkendt for spilleren, så denne kan ’bygge videre’ på det han ved. Målsætningen er tidligt at udvikle spillere der er i stand til at forstå spillet og frem for alt at
udføre det på banen.

Målsætningen er ligeledes at spilleren op igennem uddannelsessystemet i HIK skal vedligeholde glæden ved spillet, lysten til at spille og ærgerrigheden til konstant at ville være bedre.

Trænerne har ansvaret for at følge spillerudviklingsprogrammet. I samarbejde med trænerne i årgangen over og under tilpasses det den enkelte spillers udvikling. I forbindelse med den individuelles udvikling vil der være stor obligatorisk fokus på brug af videooptagelser fra træning og kamp fra U15-U19. Videooptagelserne bruges til at visualisere udviklingsområder for den enkelte spiller, men også som et værktøj til ros. Fra U12-U14 kan videooptagelser begynde at bruges, dog til trænerens eget brug til at vurdere øvelser og niveau for den enkelte spiller.

Alders opdelt Spillerudvikling

HIKs fodboldmiljø

Programmet er opdelt i alderstrin for at kunne specificere, hvilke områder, der fokuseres på at dygtiggøre i de enkelte perioder iht. DBUs Aldersrelateret Træning og Holdninger og Handlinger. Under hvert alderstrin bliver hver af de fire hovedområder præsenteret med de enkelte delmål i stikord, for hvad vi i HIK stræber efter at den enkelte spiller, skal lære/kunne i perioden, for at kunne opfylde vores overordnede mål for spillerudviklingen.

Hvert sportsligt hovedområde er opdelt i:

 1. Hvilke færdigheder vi har som målsætning at spilleren lærer.
 2. Hvordan implementeringen af færdighederne foregår i træningen.
 3. Hvordan træneren skal coache for at opnå målsætningerne.
Start - U9

I HIK mener vi at denne periode skal være kendetegnet ved FUNdamentals.

Her skabes fundamentet for udvikling. Børnefodbolden har i HIK stort fokus, som vi kendetegner ved følgende nøgleord:

Glæde – Leg – Tryghed – Bevægelse – Indlæring af bevægefærdigheder.

Trænerens rolle er Engagerende og procesfokuseret.

Teknisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Indersidespark/aflevering
 • Vristspark/afslutning
 • Finter/ løb med bold
 • Basale bevægelser/hurtige fødder
 • Boldmodtagelse/ 1.berøring

Indøvelse af færdigheder. (Træning)

 • Bygget op omkring mange gentagelser
 • Spil (Med mål – Gerne flere end 2)

Trænerens rolle (Coaching)

 • Vise øvelserne tricks og finter (undervisning)
 • Rose /opmuntre
 • Det er OK at fejle
 • Udvikle gode vaner hos spilleren
Taktisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Rumopfattelse (fordeling på banen)
 • Jeg har bolden/Min medspiller har bolden/Min modstander har bolden

Indøvelse

 • gennem spil
 • spille med varierende områder/afstande

Coaching

 • Spilleren skal have lov til at tage initiativet.
Fysisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Opbygge grundlæggende motorik og koordination (Agility)
 • Hurtig med bolden.

Indøvelse

 • Fokus på retningsskrift/vende med bold
 • Spil (mange små spil)
 • Korte pauser i træningen
 • Lege med og uden bold

Coaching

 • Være katalysator omkring glæden ved bevægelse
Mentale færdigheder

Færdigheder

 • Lære at være del af et hold
 • Lytte og følge trænerens anvisninger
 • Foretage valg på banen

Indøvelse

 • øvelser der får spilleren til at tænke over muligheder (tage den gode beslutning)
 • arbejde i par (hjælpe hinanden)

Coaching

 • fokusere på gode oplevelser
 • Opfordre viljen, rose færdigheden
 • Skabe et trygt indlæringsmiljø
U10 - U12

I denne periode skal man lære at ”træne for at træne”. De skal introduceres for en masse nye udviklende principper på et fundamentalt niveau indenfor alle fire hovedområder. Spilleren skal stimuleres, så denne er modtagelig for indlæring.

Nøgleord er: Læringsmiljø, Gentagelser, Tempo, Glæde ved succes

Trænerens rolle er: Involverende.

Teknisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Finter
 • Vendinger (1. berøring)
 • Udfordringer 1v1
 • Introducere Hovedspil
 • Afslutninger med begge ben

Indøvelser af færdigheder

 • 1v1
 • Småspil som opfordre til udfordringer.

Coaching

 • stimulere/opfordre/rose udfordringen
 • fokusere på den korrekte bevægelse (tyngdepunkt)
Taktisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Teknik i forhold til taktik. Spilleren skal lære at:
 • Vurdere afstand til bold
 • Afstand til modstander
 • Hvilket ben skal benyttes
 • Begyndende spilintelligens – visualisering af situationen.

Indøvelser af færdigheder

 • Mange situationer hvor spillerne bliver udfordret/opfordret til at bruge tricks, finter etc. på det rigtige tidspunkt i forhold til modstanderens position
 • hvorfor, hvor, hvornår og hvad
 • Opmærksomhed/orientering og spilforståelse

Coaching

 • Udvikle spilleren til at forstå hvornår, hvor, hvorfor og hvadi forhold til de forskellige 1v1 / 2v2 situationer.
 • Bevægelser i forhold til slutproduktet.
 • Aflevering, Indlæg, Dribling – finter, Afslutning, Hovedspil
Fysisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Finter/udfordringer foregår så hurtigt som muligt – Optimalt Tempo.
 • Bevægelser i forhold til at udvikle koordiantion og Agility
 • Footwork / hurtige fødder

Indøvelser af færdigheder

 • Igennem mange retningsskift, stop, start, vendinger skal spilleren udfordres automatisk til at udvikle fysiske kvaliteter hvor fokus er på speed, acceleration, reaktion, eksplosionsstyrke, stamina og agility.
 • Fysisk krævende duelspil 1v1, 2v2

Coaching

 • Fokus på organisation i træningen, for at optimere den fysiske udfordring for den enkelte.
 • Stimulere spilleren til at ville være hurtigere og stærkere.
Mentale færdigheder

Færdigheder

 • Koncentration for at kunne præstere
 • Udvikle en seriøs træningsmentalitet – ville være på og parat
 • Succes med bolden skal opleves, skabe selvtillid, skabe miljø til kreativitet
 • Afspændt forhold til at være i kamp.

Indøvelser af færdigheder

 • spil, hvor spilleren opfordres til at tage det kreative initiativ.
 • Rigtig attitude i 1v1, 2v2
 • Overførsel af indstilling fra kamp til træning.

Coaching

 • Fokus på at spilleren skal kunne tage initiativ i 1v1.
 • Trygt indlæringsmiljø
 • Rose succesoplevelserne, og kraftigt opfordrer spilleren til at genvinde en tabt bold med det samme.
U13 - U15

Træning imod konkurrence – fokus på at kunne overføre evner fra træning til kamp. Man skal som træner skabe et læringsmiljø, som får det optimale ud af ”Guldalderen” hos spillerne.

Nøgleord er: Håndtering af krav, Vindermentalitet, Succesoplevelser, Læringsmiljø

Trænerens rolle: Udfordrende

Teknisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Videre arbejde med individuelle færdigheder. Konkurrere for at blive bedre.
 • Fokus på detaljen.
 • Kreative bevægelser – med begge ben.

Indøvelser af færdigheder

 • Stor variation i tekniske øvelser for at give perspektiv i anvendelsesmuligheder.
 • Fokus før, under og efter boldmodtagelse

Coaching

 • Udfordrer spilleren til at højne tempo og kvalitet.
Taktisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Alle tekniske facetter bruges i taktisk øjemed.
 • ”Decision making”

Indøvelser af færdigheder

 • Øvelser og spil, hvor spilleren lærer at tage den gode beslutning – gennem konkurrence
 • Placering ift. Bold, med– og modspillere, begynde på specialisering af plads på banen.
 • Spilleren skal introduceres for: hvad, hvor, hvornår og hvorfor.
 • Perception.

Coaching

 • Visualiser for spilleren – spørg ind. Udfordre.
 • Fokus på det teknisk/taktiske (pasning, modtagelse, vending, drible, finte, afslutning, hovedspil, indlæg)
Fysisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Færdigheder udføres så hurtigt som muligt
 • Fokus er på footwork/hurtige fødder
 • Koordination og agility

Indøvelser af færdigheder

 • Gennem konkurrence i øvelser og spil
 • Stor variation i bevægelser: Retningsskift, start, stop, m.m. – spilleren skal udvikle udholdenhed
 • 1v1, 2v2, 3v3

Coaching

 • Opfordrer til konkurrence – spillerne presser hinanden fysisk til dagligt.
Mentale færdigheder

Færdigheder

 • Lære at koncentrere sig og holde fokus til træning og kamp
 • Ville være den dygtigste

Indøvelser af færdigheder

 • Konkurrerer med andre – og sig selv (få færdigheder til at kunne dette!)
 • Skal agere og reagere – tage initiativ.
 • Underbevidst parathed – overførsel fra træning til kamp.

Coaching

 • Skabe træningsmiljø
 • Opfordrer til konkurrence – rose succes
 • Være konstruktiv og accepterende omkring fejl. Hvad kan vi lære?
U17 - U19

Træning for at vinde. Man skal fastholde lysten og stille krav til ansvarsfuld adfærd og disciplin på og udenfor banen hos spilleren.

Nøgleord: Forventninger – Succesoplevelser – Vindermentalitet – Kompetitivt

Trænerens rolle: Kompetitiv. Resultatssøgende.

Teknisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Optimere bevægelser, finter, vendinger, afleveringer (kort/lang), afslutninger i konkurrence med og mod hinanden
 • Hvem vinder? – blive bedre og hurtigere 1v1, 3v3, 5v5

Indøvelser af færdigheder

 • Kompetitive øvelser, hvor nævnte tekniske færdigheder indgår.
 • Spil og småspil, hvor færdighederne kan udvikles og optimeres.

Coaching

 • Fremelske vindermentalitet gennem øvelser og spil i træning – Hvem vinder?
Taktisk træning (Målsætning):

Færdigheder

 • Tekniske færdigheder skal bruges med henblik på at spille taktisk, med fokus på at vinde

Indøvelser af færdigheder

 • Timing i bevægelser og beslutninger
 • Hvilke bevægelser hvornår – spillerne ved hvor, hvornår, hvorfor og hvad.
 • Opmærksomhed og spilforståelse er centrale

Coaching

 • Fremelske vindermentalitet – Attitude Coaching.
 • Bevægelser ift. slutproduktet (kampen)
 • Taktisk overblik
 Fysisk træning (Målsætning):

 Færdigheder

 • Konkret fysisk konkurrence mhp. at vinde.
 • De bedste færdigheder (spidskompetencerne) udføres så hurtig som overhovedet mulig.
 • Tekniske bevægelser skal relateres til speed, agility, styrke og koordination.

Indøvelser af færdigheder

 • I spil og øvelser udvikles speed, acceleration, reaktion, styrke, udholdenhed og agility, mhp. at vinde diverse 1v1 – 5v5 situationer.
 • Alle spil skal være af signifikant fysisk karakter i relation til kravene i kamp, så præstationen bliver optimal.

Coaching

 • Stimulere spilleren til at blive mere robust, stærkere og hurtigere.
Mentale færdigheder

Færdigheder

 • Spilleren skal forstå og tackle overgang fra træningsmentalitet til vindermentalitet.
 • Mod og vilje i med –og modgang.

Indøvelser af færdigheder

 • I spil og øvelser skal spilleren vinde over sig selv
 • Spilleren skal være proaktive og tage beslutninger tidligt, så muligheden for succes optimeres.

Coaching

 • Skabe et kompetitivt miljø for hver enkelt spiller, og gennem den rette coaching skabe en kultur, hvor det er vigtig at vinde.
 • Lægge vægt på vindermentalitet – i med –og modgang.
 • Fremelske succesoplevelser og lægge vægt på at vinde bolden tilbage hurtigst muligt, når den mistes.
 • Altid opretholde troen på at det kan lykkedes.

KONTAKT

Stilling Navn Mobil Mail
Talentchef  Per Frimann 28698100 perfrimann@tdcadsl.dk
Daglig Leder  Allan Hansen 31412557 ah@hik.dk
U+ Børnekoordinator U3-U10
 Jackie Nissen 61704543 jn@hik.dk
U19-Cheftræner Yacine Hamouchene
       
U17-Cheftræner Benjamin Chor
   
U17-træner Daniel Simacon  
       

U15- Cheftræner

U15- Træner

Jackie NissenSteven Bach Larsen  
       
U14-Cheftræner
U14-Træner
Torben Clausen
Morten Reiter
 
       
U13-Cheftræner

U13-Træner

Philip HansenSixten Westerberg
A+Træner Torben Storm    
Fysisk Træner U19 – 1.Senior Casper Skovgaard    
Fysisk Træner U14-U17 Sixten Westerberg    
 Mentaltræner  Adam Holmegaard
Angrebstræner José de la Puente
Samarbejdsklub ansvarlig Philip Hansen
Målmandstræner

U19 – 1.Senior

Kim Drejs
Målmandstræner U14-U17 Simon Chrillesen
Målmandstræner U11-U13 Oliver Levin
T+ træner Jackie Nissen 61704543 jn@hik.dk