Medlemskab

KONTINGENT betales forud. HIK ønsker at man tilmelder sig PBS.
AKTIVE MEDLEMMER/SENIORER betaler et årligt grundkontingent (JUNIORER betaler ½ årligt) i kombination med afdelingskontingent (fodbold og håndbold) og et bidrag til jubilæumsfond.
INDSKUD betales ved indmeldelse i hver afdeling. Ønskes medlemskab i flere afdelinger, betales kun grundkontingent i én afdeling.

 

Indmeldelse er bindende for minimum 1/2 år, indtil klubbens kontor har modtaget skriftlig udmeldelse senest den 15. i måneden før kontingentet forfalder.

UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt enten via mail til kontoret@hik.dk eller brev til klubbens kontor (Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup) senest den 15. i måneden før kontingentet forfalder.

Kontingent for Juniorer/Ungseniorer (0 til 18/19 til 24 år)

TENNIS

FODBOLD*

 HÅNDBOLD

GRUNDKONTINGENT – 1/2 årligt (betales af alle) 715,- 715,- 715,-
AFDELINGSKONTINGENT 1/2  årligt 485,- (5-7 år) 765,- (8-18 år) 370,- (9-13 år), 400,- (14-18 år)
BIDRAG TIL JUBILÆUMSFOND årligt 10,- 10,- 10,-
INDSKUD ved indmeldelsen 100,- 100,- 100,-
BETALING ved indmeldelsen 815,-  1310,-/1590,- 1195,-/1225,-

Kontingent for Seniorer (25 år til …)

TENNIS – FODBOLD – HÅNDBOLD

GRUNDKONTINGENT årligt, (inkluderer kr. 240,- til 3 spisebilletter) 1.470 kr.
AFDELINGSKONTINGENT årligt 1.290 kr.
BIDRAG TIL JUBILÆUMSFOND årligt 10 kr.
KONTINGENT årligt 2.770 kr.
INDSKUD ved indmeldelsen 900 kr.
BETALING ved indmeldelsen 3.670 kr.

Passive

KONTINGENT årligt (pr.afdeling)  515 kr.