Forside, Håndbold

HIK Håndbold – Årsmøde 2018

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Sted: Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning
3. Valg af udvalgsmedlemmer 4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af formanden (heibak@mail.dk) senest tirsdag den 23. januar 2018.

Ønsker man at opstille til Håndboldudvalget, meddeles dette til formanden (heibak@mail.dk) senest tirsdag den 16. januar 2018 hvorefter listen over kandidater offentliggøres.

Vigtige uddrag fra forretningsordenen:

 • Ingen medlemmer under 16 år er stemmeberettigede
 • Udvalgskandidater skal opstille senest 14 dage før årsmødet
 • Årsmødet kan vælge op til 9 udvalgsmedlemmer inklusive Formand og Næstformand, menikke færre end 4 udvalgsmedlemmer.
 • Udvalgsmedlemmer skal være medlem af HIK Håndbold
 • Der henvises i øvrigt til HIK Håndbolds forretningsorden og HIK’s love & vedtægter.
   

   

  Med venlig hilsen

  Håndboldudvalget (Bestyrelsen i HIK Håndbold)