Forside, Håndbold

HIK Håndbold – Årsmøde 2018

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Sted: Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af formanden (heibak@mail.dk) senest tirsdag den 23. januar 2018.

Ønsker man at opstille til Håndboldudvalget, meddeles dette til formanden (heibak@mail.dk) senest tirsdag den 16. januar 2018 hvorefter listen over kandidater offentliggøres.

Vigtige uddrag fra forretningsordenen:

  • Ingen medlemmer under 16 år er stemmeberettigede
  • Udvalgskandidater skal opstille senest 14 dage før årsmødet
  • Årsmødet kan vælge op til 9 udvalgsmedlemmer inklusive Formand og Næstformand, men ikke færre end 4 udvalgsmedlemmer.
  • Udvalgsmedlemmer skal være medlem af HIK Håndbold
  • Der henvises i øvrigt til HIK Håndbolds forretningsorden og HIK’s love & vedtægter.

Ved fristens udløb den 16. januar 2018 har følgende kandidater meddelt at de opstiller til Håndbold Udvalget på årsmødet den 30. januar 2018:

Morten Samsøe Jacobsen (nuværende formand), villig til genvalg

Frank Niclasen, villig til genvalg

Christina Wex, villig til genvalg

Philip Vallentin, villig til genvalg

Mads Hedegaard

 

Med venlig hilsen

Håndboldudvalget

(Bestyrelsen i HIK Håndbold)