Forside, Håndbold

                                                                                                         Hellerup, den 3. januar 2017

Årsmøde 2017 HIK Håndbold

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.00

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Valg af udvalgsmedlemmer
 4. Formand og næstformand, hhv. Morten Samsøe Jacobsen og Jesper Kampmann er ikke på valg, da begge blev konstitueret i 2016 for en 2-årig periode. Det nyvalgte Håndbold Udvalg skal således ikke udpege Formands- og næstformandsposten.
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af formanden (heibak@mail.dk) senest onsdag den 18. januar 2017.

Ønsker man at opstille til Håndboldudvalget, meddeles dette til formanden (heibak@mail.dk) senest onsdag den 11. januar 2017.

Vigtige uddrag fra forretningsordenen:

 • Ingen medlemmer under 16 år er stemmeberettigede
 • Udvalgskandidater skal opstille senest 14 dage før årsmødet
 • Årsmødet kan vælge op til 9 udvalgsmedlemmer inklusive Formand og Næstformand, men ikke færre end 4 udvalgsmedlemmer.
 • Udvalgsmedlemmer skal være medlem af HIK Håndbold
 • Der henvises i øvrigt til HIK Håndbolds forretningsorden og HIK’s love & vedtægter.

På valg i år:

Frank Niclasen, Christina Wex, Jesper Svendsen og Philip Vallentin. Alle ønsker genvalg.

Ønsker ikke at genopstille:

Tina Ravn, Jens Ejlertsen og Mads Alleslev Larsen

 

 

Med venlig hilsen

Håndboldudvalget

(Bestyrelsen i HIK Håndbold)

Flere nyheder

Facebook

Sponsorer