Fodbold, Forside, Generelt

HIK Fodbold – Årsmøde 2020                                                                                               Hellerup, den 3. januar 2020

Tirsdag den 28 januar 2020 kl. 19.00

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fodboldformandens beretning
  3. Valg af medlemmer til Fodboldudvalget, herunder valg af Fodboldformand
  4. Valg af medlem til HIKs hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

 Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af den nuværende formand, Kim Meurs-Gerken på mail kmg@kochchristensen.dksenest tirsdag den 21. januar 2020.

Ønsker man at opstille til Fodboldudvalget, meddeles dette til den nuværende formand, Kim Meurs-Gerken på mail kmg@kochchristensen.dk senest tirsdag den 14. januar 2020

Ønsker man at opstille som kandidat til HIK’s hovedbestyrelse, meddeles dette ligeledes til den nuværende formand, Kim Meurs-Gerken på mail kmg@kochchristensen.dk senest tirsdag den 14. januar 2020

Liste med kandidater til Fodboldudvalget og hovedbestyrelsen offentliggøres umiddelbart herefter på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Fodboldudvalget