Forside, Generelt, Håndbold

Indkaldelse til HIK Håndbolds ordinære årsmøde

Mandag den 27 januar 2020 kl. 1900 Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af udvalgsmedlemmer
4. Valg af repræsentant til HIK’s hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

OPSTILLEDE KANDIDATER TIL HÅNDBOLDUDVALGET 2020

1. Morten Samsøe, Jacobsen, nuværende formand for Håndboldudvalget – villig til genvalg
2. Christina Wex, nuværende næstformand for håndboldudvalget – villig til genvalg
3. Frank Niclasen, nuværende medlem af håndboldudvalget – villig til genvalg
4. Philip Vallentin, nuværende medlem af håndboldudvalget – villig til genvalg
5. Camilla Heibak, nuværende medlem af håndboldudvalget – villig til genvalg
6. Mads Hedegaard, nuværende medlem af håndboldudvalget – villig til genvalg
7. Rikke Lynge Fabricius
8. Lisbet Bærentzen
9. Lavinia Stensgaard
10. Mette Vestergaard

OPSTILLEDE KANDIDATER TIL HIK’s HOVEDBESTYRELSE:
1. Peter Munch-Andersen

INDKOMNE FORSLAG:

Der er indkommet forslag vedr. ændring af kontingent for udvalgte hold. Se bilag 1. Størrelsen af kontingent fastsættes af bestyrelsen, jf. HIK love § 4, stk. 1.

Håndboldudvalget eller årsmødet har ikke bemyndigelse til at beslutte en ændring af kontingent. Forslaget vil blive fremlagt på årsmødet, men dog kun til drøftelse.

Herefter kan det besluttes at forslaget indstilles til HIKs hovedbestyrelse til videre drøftelse og eventuel godkendelse. Alternativt som oplæg til en diskussion af omlægning af kontingenter.

Du kan læse det indkomne forslag ved at klikke HER.