Forside, Generelt, Tennis

HIK TENNIS – Årsmøde 2020                                                                                           Hellerup, den 3. januar 2020

Mandag den 27. januar 2020 kl. 19.00

HIK restaurant – Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand
  4. Valg af medlem til HIKs hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK (ikke relevant i 2020)
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af den nuværende formand, Inger Birgitte Kroon på mail IBK@cowi.comsenest mandag den 20. januar 2020.

Ønsker man at opstille til Tennisudvalget, meddeles dette til den nuværende formand, Inger Birgitte Kroon på mail IBK@cowi.comsenest mandag den 13. januar 2020

Liste med kandidater til Tennisudvalget offentliggøres umiddelbart herefter på hjemmesiden.

Udkast til resultat 2019 samt budget 2020 offentliggøres ved samme lejlighed.

Med venlig hilsen

Tennisudvalget