Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

Ny formand i tennis – få ændringer i fodbold

I januar blev der afholdt årsmøder i de tre afdelinger, hvor tennis endte med at få ny formand.

 

Tennis:

I tennisafdelingen havde Inger Birgitte Kroon valgt ikke at genopstille, og derfor skulle der findes en ny formand. Den ære tilfaldt Elizabeth Porsing, der pr. dags dato er ny formand i tennis og derfor også træder ind i hovedbestyrelsen.

Der var i alt fire kandidater til fire poster i tennisafdelingen, og derfor gav det sig selv, hvem der nu er repræsenteret i de forskellige udvalg.

  • Seniorelite-afdelingsformand: Christoffer Kønigsfeldt
  • Seniorbredde-afdelingsformand: Nina Rye
  • Juniorafdelingsformand: Anne-Cathrine Shalmi

Søren Smedegaard og Per Klitgård var i år ikke på valg og fortsætter derfor i hovedbestyrelsen.

 

Fodbold:

Hos fodbold var der tre kandidater på valg som alle blev valgt ind i fodboldudvalget. Det drejer sig om

Søren Brøchner Mortensen, Claus Andreasen og Lisbeth Lindorf.

Kim Meurs-Gerken blev genvalgt som formand og fortsætter derfor som repræsentant for fodbold i hovedbestyrelsen.

Søren Brøchner Mortensen var på valg som repræsentant for fodbold i hovedbestyrelsen og fik genvalg uden modkandidater og fortsætter derfor i hovedbestyrelsen.

 

Håndbold:

Hos håndbold var der hele 10 kandidater til otte pladser i håndboldudvalget.

Morten Samsøe Jacobsen opnåede ikke genvalg – og han er derfor ikke medlem af det nye håndboldudvalg. Håndboldudvalget har forhandlet et par dage og forventer at kunne melde ud om deres konstituering snarest.

Som repræsentant for håndbold i hovedbestyrelse blev Peter Munch Andersen valgt uden modkandidater. Peter skal formelt godkendes på generalforsamlingen 1.4.2020 og indtræder derefter i hovedbestyrelsen.

Det giver følgende sammensætning i hovedbestyrelsen pr. dags dato:

  • Søren Smedegaard
  • Søren Brøchner Mortensen
  • Kim Meurs-Gerken
  • Per Klitgård
  • Elizabeth Porsing
  • Formand håndbold
  • Martin Møller (udtræder efter generalforsamlingen 1.4.2020 og erstattes af Peter Munch Andersen)