Fodbold, Forside, Håndbold, Tennis

Kære alle,

 

Så åbnes der igen op for at man kan dyrke udendørs idræt – dog stadig i begrænset omfang og med restriktioner. For os i HIK betyder det følgende:

 

  • Der kan trænes udendørs i grupper af max. 25 deltagere på et areal med min. 4 m2 pr. person.
  • Grupperne må ikke blandes, og træneren skal være den samme.
  • Der skal være en sikkerhedszone på min. 2 meter mellem trænende grupper.
  • Zoner skal være tydeligt inddelt, hvis man træner på klubbens anlæg.
  • Al indendørs træning er stadig forbudt.
  • ”Professionel” idræt kan fortsætte som hidtil.
  • Alle omklædningsfaciliteter forbliver lukket.
  • Alle vores restaurationer forbliver lukkede.
  • Gængse retningslinjer skal stadig følges (hosteetikette, ingen møder op med symptomer, afspritning før og efter)

 

Det betyder at vi I HIK påbegynder at hjemkalde alle vores ansatte, og vi forventer, at alle er kaldt tilbage den 7.3.2021.

 

Da vores kapacitet til at træne udendørs er meget begrænset, arbejdes der netop nu på, at fodbold overdrager noget kapacitet, således at såvel vores håndbold- og tennisspillere kan komme i gang med noget organiseret træning udendørs. Vi arbejder også på alternativer.

 

Det er vores forventning, at alle vores ungdomsspillere i alle 3 sportsgrene er i gang med en eller anden form for træning i løbet af de kommende 8 dage. Afdelingerne vil kommunikere direkte ud til deres medlemmer, når vi har løst alle de praktiske udfordringer.

 

Vi henstiller til, at man stadig respekterer alle retningslinjer fra myndighederne samt at man selvfølgelig ikke deltager i træningen, hvis man føler sig det mindste syg.
Skulle man blive smittet, skal man rette henvendelse til sin træner, sådan at vi kan vurdere, om HIK skal foretage sig yderligere af hensyn til de øvrige deltagere.

 

Fælles HIK-træning fortsætter – nu udendørs

 

Vi fortsætter træningen med TwinSpirit frem til påske, men i anledning af foråret rykker træningen nu udendørs på træningsstationerne over for tennisbanerne. Træning foregår tirsdag og torsdag 17-18.

Alle klubbens medlemmer er velkomne, men for at overholde forsamlingsloftet på 25 personer skal der tilmeldes på sms 2725 0027. Det kan ske helt frem til træningsstart, men selvfølgelig med risiko for, at der ikke er plads. Det er derfor også vigtigt at melde fra igen, hvis man har fortrudt sin tilmelding, så andre kan få pladsen.

 

Fodbold:

 

Fodbold starter nærmest op med fuldt program allerede fra i dag mandag.

Der er kommunikeret ud direkte fra fodbold til alle medlemmerne.

 

 

 

 

 

Håndbold:

 

Håndbold afventer at se omfanget af de faciliteter, der bliver stillet til rådighed i HIK for at kunne lægge en konkret plan. Umiddelbart er det forventningen, at disse primært vil blive tilbudt de (aldersmæssigt) mindste hold, mens man opfordrer de ældre til at søge alternative muligheder, fx skov og strand, dette dog altid i fuld respekt for andre mennesker, idet det må forventes, at mange grupper af trænende vil søge de samme steder hen.
Der vil blive kommunikeret direkte til medlemmerne via trænerne om den kommende tids håndboldaktiviteter.

 

Tennis:

 

Vi arbejder på eventuelt at kunne tilbyde noget træning i uge 10. Der arbejdes på løsninger, og tennisudvalget vil kommunikere ud, så snart man har et overblik.

Padel og de 2 red plus-baner er selvfølgelig åbne. Det er besluttet, at disse på nuværende tidspunkt ikke bruges til organiseret træning, men kan bookes af alle medlemmerne. Da vejret jo til tider driller, vil vi skrive ud om såvel åbning og lukning af banerne på såvel Facebook samt HIK´s hjemmeside.

 

Arbejdet med at gøre vores grusbaner klar er allerede påbegyndt, men frost sidst i denne uge gør, at det nok ikke bliver muligt at åbne disse de første par uger. Vi åbner dem, så snart vi mener, de kan holde til belastningen.

 

Det er besluttet, at vi starter udendørssæsonen pr. 7.4.2021, som er lige efter påske. Der vil blive åbnet for tilmelding de kommende uger. Skulle vejret/banerne gøre det muligt, går tankerne også på at lave aktiviteter i påsken.

 

Tilbagebetaling for ikke-modtaget træning for januar og februar går i gang på mandag. Vi forventer at alle har fået penge tilbage i løbet at 14 dage.

 

Vi glæder os til at komme i gang i alle tre afdelinger og vil løbende opdatere i takt med udviklingen.

 

Thomas Nielsen, direktør