Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

Kære medlemmer,

Den seneste melding fra statsministeren betyder nye tiltag i HIK pr. 21. december 2020.

I forbindelse med de nye retningslinjer, som blev kommunikeret den 9. december 2020, må vi lukke ned for al indendørs idræt. Dette betyder, at såvel vores håndbold- og tennisafdeling ikke længere kan benytte sig af vores indendørs træningsfaciliteter og afvikle deres aktiviteter.

Fra på mandag d.21. december 2020 gælder det nu, at alle børn fra 0.-4. klasse også sendes hjem fra skole. I den forbindelse følger HIK kommunens retningslinjer, og vi er derfor nødsaget til at lukke ned for al aktivitet i vores fodbold afdeling pr. 21. december 2020.

Det betyder, at vi nu må aflyse al planlagt træning i fodbold i perioden 21. december 2020 til og med 3. januar 2021. Desuden aflyses begge planlagte fodbold-camps.

Faktum er nu at alle 3 afdelinger er lukket helt ned for organiseret træningsaktivitet til og med søndag d.3. januar 2021.

 

HIK lukkes ned

HIK’s bestyrelse har vurderet, at der nu er behov for at benytte sig af muligheden for at ansøge om statens ordning for lønkompensation. Det er derfor besluttet, at HIK sender 60 ansatte hjem per 21. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Det er vigtigt at fastslå, at hjemsendte medarbejdere ikke må arbejde i denne periode og derfor ikke kan kontaktes.

Vores professionelle aktiviteter i tennis og fodbold vil fortsætte under de gældende regler udstedt af DIF og Kulturministeriet. En række ansatte i administrationen, driften og i afdelingerne vil forblive på arbejdet i denne periode.

Følgende er kontaktpersoner i denne periode:

Administrationen – Thomas Nielsen 53626847

Driften – Lars Brandt 40160093

Fodbold – Allan Hansen 31412557

Tennis – Michael Tauson 40405612

Vores udendørs tennisbaner samt padel banen vil stadig være åbne for vores medlemmer i det omfang vejret tillader det.

 

Kompensation for ikke afholdt træning

Bestyrelsen har drøftet muligheden for kompensation for den ”ikke afholdte træning” i december 2020 og har besluttet følgende:

  • Der ydes fuld refusion til alle, der havde tilmeldt sig fodbold-camps i december 2020.
  • Der ydes forholdsmæssig refusion, om man ikke har fået sin træning i forbindelse med ”elitekontingent”.
  • Medlemmerne i tennis, turneringsgruppen, NTL, tennisskolen og klubspillere vil ligeledes modtage forholdsmæssig refusion for manglende træning i december 2020.

Refundering:

  • Fodbold vil returnere direkte til medlemmers konto.
  • Medlemmer af tennis vil modtage deres tilgodehavende på deres medlemssaldo i halbooking.

 

Hvis restriktionerne forlænges udover d.3 januar 2021

Da udsigterne til genåbning af mulighederne for at dyrke indendørs idræt per 4. januar 2021 anses for at være tvivlsomme, har bestyrelsen drøftet, hvordan HIK stiller sig, hvis restriktionerne vedrørende indendørs idræt bliver forlænget udover den 3. januar 2021.

Det er bestyrelsens forventning, at muligheden for lønkompensation vil blive forlænget, såfremt ovenstående restriktioner bliver forlænget. Dog er vi nødsaget til at afvente de endelige bekendtgørelser, og hvad HIK som følge af disse bekendtgørelser vil kunne modtage af lønkompensation, inden vi kan tage endelig stilling til refusion for ikke afviklet træning i 2021.

Vores tennis-bredde koncept Never2late vil sende tilmelding ud, så snart vi med sikkerhed ved, hvornår der åbnes op for indendørstræning igen.

Som allerede meddelt i forbindelse med indgåelse af kontrakter for vores indendørs tennisbaner vil det ikke være muligt at modtage refusion for disse kontrakter.

Vi håber, at vi så hurtigt som muligt kan vende tilbage til en hverdag med fuld aktivitet i HIK, men vi respekterer naturligvis de anvisninger der kommer fra myndighederne. I kan alle være sikre på, at vi ikke holder HIK lukket en eneste dag, udover det vi bliver pålagt.

HIK – 18.12.2020