Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

Kære medlemmer,

Danmark åbner så småt helt op igen, og HIK er også godt på vej. Som det første ønsker jeg at takke alle såvel medlemmer, de mange frivillige og vores mange trænere for jeres hjælp og forståelse for, hvordan vi har ageret i denne Corona-tid.

Det har på alle måder været en speciel tid med skiftende retningslinjer omkring benyttelse af anlæg og måden, hvorpå vi dyrker vores sport.

Status for HIK´s forskellige afdelinger er nu som følger:

 

 • Håndbold er i gang og har i samarbejde med vores fodboldafdeling ”lånt” et par baner, så der kan forestås udendørs træning. Desuden benytter man sig af udendørs faciliteter som f.eks. strandhåndbold. Det er ikke optimalt – men det er det bedste vi kan tilbyde på nuværende tidspunkt. Vi håber, at indendørs håndbold kommer med i fase 3 af regeringens genåbningsplaner.

 

 • Fodbold er ligeledes i gang igen. Det gælder for alle 1400 aktive medlemmer af HIK Fodbold. Dog med de begrænsninger, DBU har forhandlet sig frem til med myndighederne. Der må trænes med max 9 spillere pr. bane, og jeg synes, vi løser dette så godt, som vi nu kan. Der må stadig ikke spilles kampe, men vi håber, at der åbnes op for træningskampe på denne side af sommerferien. Samtidig forventes det dog, at vores 2. divisionsherrer kommer til at spille 6 kampe på denne side af sommerferien. Disse kampe skal bruges til at indplacere holdet i den nye turneringsstruktur under DBU. Sidst – men ikke mindst, er der åbnet op for, at vi kan afvikle vores populære Sommer Camps, hvilket vi ser meget frem til.

 

 • Tennis er længst fremme mod det vi kender som ”normale” tilstande. Her har man ændret retningslinjer 3-4 gange allerede, hvilket ikke har gjort det nemt at navigere i. Træningen er nu i gang i alle afdelinger, og programmerne er tilrettet løbende efter de nye regler. Det forventes, at der kan afvikles holdkampe fra midt juni, såfremt forsamlingsforbuddet gør det muligt. Der arbejdes i tennisafdelingen også med Camps for spillere i alle aldre denne sommer. Der skulle komme nyt fra tennisafdelingen snarest.

 

 • Vores anlæg er nu næsten helt åbent. Restauranten på Hartmanssvej vej er helt åbent, og Line har åbnet udsalgsstedet i Havnen. Vi mangler stadig at få cafeen i Maglegårdshallen med. Den åbner så snart indendørs træning er i gang igen. Omklædning og andre indendørs klubfaciliteter forventes at åbne som en del af fase 3 i regeringens genåbningsplan. Vi afventer og krydser fingre.

 

Som I kan se, nærmer vi os ”normale” tilstande. Jeg skal dog bede jer alle om at respektere de til enhver tid gældende regler, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage på 100%. Jeg vil samtidig understrege, at yderligere genåbning vil ske i fuld overensstemmelse med myndighedernes anvisninger, som vi følger i tæt samspil med kommunen og de respektive forbund.

Fortsat vanskeligt at konkludere på den økonomiske status for HIK

Alle medarbejdere, som har været hjemsendt på lønkompensation er nu tilbage på arbejde, og det samlede antal ansatte på tværs af hele klubben andrager nu 135. Der arbejdes på højtryk med såvel træning, træningsplaner, anlæg og øvrige projekter, som har ligget stille i nu 3 måneder.

Det er vanskeligt at komme med en præcis økonomisk status, da der stadig er mange ubekendte omkring Covid-19 og dens indflydelse på HIK.

Her er de foreløbige konklusioner på HIK´s økonomi:

 • Alle rejser som har været arrangeret af HIK, og som ikke har kunnet gennemføres, er blevet refunderet. Det gælder alle afdelinger
 • Vi har modtaget delvis lønkompensation for en lang række ansatte
 • Vi har mistet en række medlemmer i vores fodboldafdeling, men fået en række nye i tennis
 • Alle kommunale tilskud er betalt til os – selvom vi ikke har kunnet overholde reglerne for folkeoplysningsloven
 • En række sponsorer er pressede og kan derfor ikke betale deres sponsorater på nuværende tidspunkt
 • Der er åbnet op for, at afdelingerne og driften igen kan benytte sig af det økonomiske råderum, der er tildelt i de respektive budgetter

Status på mulighed for refusion af tabt træning og banekontrakter

I min sidste mail til jer bad jeg om tålmodighed med hensyn til refusion af tabt træning. Vi kunne ikke på daværende tidspunkt træffe beslutninger, som kunne bringe HIKs eksistens i fare. Det er stadig svært for os at vurdere præcis, hvordan vores økonomiske situation vil se ud ved årets afslutning, men vi er nu trods alt lidt klogere, end vi var for 5 uger siden.

Bestyrelsen har nu besluttet følgende:

 • Det vil være muligt at ansøge om refusion af tab på banekontrakter, der vedrører indendørs tennisbaner i perioden fra d. 12. marts 2020 til d. 30. april 2020. Samlet beløb ca. 1.000.000 kroner.
 • Det vil være muligt at ansøge om refusion af tabt elitekontingent i vores fodboldafdeling for perioden fra d. 12. marts 2020 til d. 18. maj 2020. Samlet beløb ca. 200.000 kroner.
 • Det vil være muligt at ansøge om refusion af tab på tennistræning i perioden fra d. 12. marts 2020 til og med d. 17. april 2020. Samlet beløb ca. 550.000 kroner.

Ønsker man at anmode om kompensation, bedes man skrive til kontoret@hik.dk inden d. 21. juni 2020.

Det er ikke nogen hemmelighed at COVID-19 også for HIK været et dyrt bekendtskab. Med ovenstående beslutning in mente står HIK potentielt til et tab på lidt over 1 mio. kroner. Desuden frygter vi ny nedlukning af aktiviteterne, hvis der skulle komme en ny bølge af COVID-19.

HIK er en forening – ikke en virksomhed, der skal skabe profit til aktionærer. Vi er til for medlemmerne, og alle tilgængelige midler bruges på anlæg, træningsaktiviteter og øvrige tiltag, som er med til at skabe optimale rammer for alle vores medlemmer. Hvis du har plads i budgettet vil jeg derfor komme med en bøn til dig, kære medlem, om at genoverveje din ret til refusion, så du og andre medlemmer også i fremtiden kan dyrke din idræt i HIK på samme høje niveau som i dag. Dit valg gør en forskel.

Det er en hård tid for alle, og jeg håber på forståelse for disse beslutninger, som er truffet for at sikre HIKs fortsatte eksistens.

 

Thomas Nielsen, direktør