Fodbold, Forside

Fodbold for 60 år siden var første år man spillede kalenderturnering – det hele startede samme år, som det sluttede. I dag er vi tilbage ved de ”gode, gamle dage” hvor man starter efter en sommerferie og slutter op til næste efter at have fejret nytårsaften midtvejs med nytårsforsætter om at gøre det bedre i anden turneringshalvdel.

For børn og ungdom følger turneringsåret nu skoleåret – og hos de voksne er det begrundet med, at man gerne skal finde de danske deltagere til de europæiske superturneringer umiddelbart efter turneringen og ikke midtvejs i den. I det københavnske fodboldunivers udmeldte Frederiksberg-klubben Ydun sig i 58 – dermed er medlemstallet dalet til 54. I dag er vi tæt ved 100 flere. Og medlemstallet i klubberne rasler ned – fra 1. januar 1957 til 1. januar 1958 med over 1.700. Uden at det i øvrigt kommenteres i årsberetningen. Måske fordi der har været 15 hold mere, der har tilmeldt sig, så det samlede tal nu blev 660 tilmeldte hold.

Det var ikke ustraffet for KBUs turneringer, at DBU indførte en ny Kvalifikationsturnering lige under de tre divisioner. To KBU-klubber – FB og B 1908 – skal deltage i denne turnering i 1959. Derfor beslutter man at suspendere nedrykningen fra Københavnsserien og ned gennem de lavere serier, Mellemrækken og A-rækken, – for samtidig at rykke nr. 1 og 2 op fra hver. Det har uden tvivl vakt glæde mange steder – ingen afslutninger med begravelsesstemning på grund af nedrykning, men til gengæld oprykningsfester mange steder. København er i 1958 beriget med 12 divisionsklubber ud af 36 = hver 3. divisionsklub er københavnsk – i dag er det 8 ud af 50 eller ca. halvt så godt. Frem var Københavns stærkeste – og landets nr. 2 i 1958. KB sluttede 7, AB 8, Skovshoved 10 og KFUM 12 og sidst i 1. division – landets daværende bedste række. I andet geled vandt B 1903 2. division foran B 93 og med Brønshøj nr. 4 og Vanløse nr. 11. Fremad Amager tog 2. pladsen i 3. division for næsen af os, mens Rødovre kom lige efter som nr. 4.    

Det lykkes ikke for det udvalgte Københavnske juniorhold at komme tilbage på vinderkursen ved DBUs årlige Landsjuniorstævne. Man vinder trøstrækken i stedet efter bl.a. at have besejret Sydslesvig. Måske det havde været en god ide at benytte holdets reserve, Ernst Bøcker Petersen fra HIK, noget mere !!! Haderslev var smuttet over til Danmark ved Genforeningen i 1920 – før var det en del af tyske Nordslesvig, som vi danskere kalder Sønderjylland. Kært barn har i hvert fald 2 navne. Sydslesvig var så identisk med Nordtyskland og havde stadig så stor dansk bevågenhed, at man tog dem med til landsjuniorstævnet, der i 1958 afvikles i Helsingør. Hendes Majestæt Dronningen sender hvert år stadig sine bedste hilsner og ønsker til de danske syd for grænsen i Sydslesvig i sin nytårstale. Nationsskiftet ramte også fodboldklubberne. Allerede i 1901 var der blevet organiseret fodbold i Haderslev – i Haderslev Fodsports Club. Det var en tysk forening – for siden nederlaget i 1864 havde Haderslev ligget i Nordslesvig, som var under den tyske kejser. Medlemmerne og de aktive var imidlertid dansksindede – det at dyrke sport sammen og lave egne sportsforeninger var en af de måder, man kunne styrke og bevare sin danskhed på. Under 1. verdenskrig lå klubben reelt brak – de unge mænd, som spillede i klubben var for en meget stor del kaldt ind som tyske soldater ved Vestfronten eller Østfronten. Da verdenskrigen var slut genoptog klubben sin sportslige aktivitet, nye spillere kom til – men de var nu næsten alle tyskere. Bestyrelsen var stadig 100 % dansksindet – så det har været en mærkelig tid. Man fik lov at spille på kasernepladsen, men Haderslev Kaserne havde selvfølgelig tysk kommandant. Han forlangte, at der skulle tales tysk, hvis man ville spille dér. De tysksindede medlemmer var i overtal, så de fik trumfet igennem at foreningen skiftede navn til Haderslebener Fussball Club.


Haderslevs logo – klubben, der startede tysk men blev dansk.

15. juni 1920 bliver den del af Nordslesvig, hvor Haderslev lå, efter forudgående folkeafstemning genforenet med Danmark – nu var man med ét igen Sønderjylland og dansk. Væk med det tyske navn og tyske omgangssprog i klubben – tilbage med dansk sprog og igen Haderslev FC. 46 år senere – i 1966 – spillede klubben sig op i 3. division (dengang delt i øst og vest), erobrede 8. pladsen, men året efter blev klubben sidst og måtte retur til Danmarksserien. Tænk hvis det havde været til ”Tysklandsserien”. Da Divisionsforeningen i 1993 runder 25 år havde klubben igen spillet sig i divisionerne. Senere er klubben primus motor i SønderjyskE og deltager i dag i den allerbedste danske fodboldrække. Klubben er stiftet i et andet land og når alligevel helt til tops i den bedste danske fodboldrække. Får vi Skåne tilbage vil det samme ske for Malmö FF.

1958 var økonomien i Københavns Boldspil Union det store tema. Reelt skyldte KBU sine klubber – og især de 5 fine i Stævnet AB, B 93, B 1903, KB og Frem – penge. I Mange år var tanken, at KBU skulle tjene penge på at spille bykampe – men ikke for mange, for så konkurrerede man jo med sine 5 bedste klubber i Stævnet, der baserede en del af sin økonomi på at spille kampe mod store internationale klubber. Markedet og især tilskuerinteressen for den slags kampe var ikke længere det samme, så KBU skrantede alvorligt. Problemet løses i første omgang efter hårde forhandlinger i et fællesudvalg mellem Stævnet og Sammenslutningen af 1936, der repræsenterer alle de øvrige KBU-klubber – og blandt dem altså HIK. Det ender med en 4-punkts aftale : Gælden til klubberne nedtrappes til 85.000 kr. samtidig med, at der spilles 2 unionskampe mod Jysk Boldspil Union – overskud skal ubeskåret gå til klubberne. Dernæst besluttes at overskud fra fremtidige unionskampe skal fordeles med 20 % til KBU, 80 % til klubberne indtil hele gælden er bragt ud af verden. Endvidere at KBUs formue fremover må være op til 50.000 kr. før der skal ske udlodning (reelt tilbagebetaling) til klubberne og hvor meget den enkelte klub skal have afhænger af antal ungdomshold – var man en ren voksenklub gav det ingen penge fra KBU. Ønsker KBU at spille mere end 4 unionskampe per år og kunne kræve at klubberne skal stille de udtagne spillere – skal der 2/3 flertals til i KBUs bestyrelse for at beskytte klubberne mod at skulle stille spillere i tide og utide til landskampe og bykampe med fare for at de blev skadet.

Som det lakonisk hedder i KBUs jubilæumsskrift – ”således endte den sidste puniske krig”. I 2017 var DBU Københavns – afløseren for KBU – overskud 810.000 og formuen vokset til 5,4 millioner kr. Den 60 år gamle aftale er ikke længere i spil. Så lad os i stedet dvæle lidt ved de puniske krige. Der var 3 af dem – alle mellem den Romerske Republik og den fønikiske bystat Karthago på den afrikanske side af Middelhavet. Det hele foregik for ca. 2.200 år siden. Den første krig kom fordi Karthago gik i land på Sicilien for at nappe den ø. Rom vandt – og indlemmede både Sicilien, Sardinien, Korsika og Mallorca-øerne. Krig nr. 2 kom, da Karthagos hærfører Hannibal gik over bjergene fra Spanien med sine krigselefanter og ned i Norditalien. I starten vinder Hannibal, men til sidst trækker Rom det længste strå og snupper næsten al land fra Karthago – så kun selve byen med nærmeste opland er tilbage. Og i 3. hug belejres Karthago og ødelægges fuldstændig.   

Tilbage til fodbolden. Det blev til 2 kampe København (KBU) mod Jylland (JBU) – først spilles i Århus, hvor KBU vinder 4-2. 3 uger senere i København og igen vinder KBU 4-2. HIK er i høj grad på banen – for vores nyerhvervelse fra Boldklubben Stefan Ole Madsen scorer halvdelen af de 8 københavnske mål. Først 1 i Århus, så hattrick hjemme. Forinden havde KBU og Ole Madsen varmet op mod Oslo, som i den norske hovedstad besejres 6-2.

Ugens hold : Årgang 2005s hold 3, der ude slog Hvidovre 8-3 og dermed vandt deres første forårssejr.

Fødselarerne :
3. maj : Joel Fabrin (14)
4. maj : Sara Natalie Andersen (14), Gustav Eising (10), Brian Dahm (41)
6. maj : Eva van Aardenne (10), Karoline Sinding (17), Mohammad Ibrahim (9), Victor Yadete (12)
7. maj : Victor Nørskov (9)
8. maj : Prithri Prakash (11)
9. maj : Sophie Stæhr (myndig), Adam Mariager (13)