Fodbold, Forside

2. division startede i weekenden op igen efter sommerferien. Flaskeposten i denne uge kommer bl.a. omkring professionaliseringen af dansk fodbold, nærmere bestemt Divisionsforeningens stiftelse i 60erne. God fornøjelse!

Artikelfoto: Cricket-spilleren, der blev ophav til Divisionsforeningen. 

I år 2000 kunne vi fejre HIKs 100 års fødselsdag. I 2015 fejre 100 året for vores fodboldanlæg. Så kan der da ikke være flere 100 års-fødselsdage at fejre. Arh – lige en til – i år er det 100 år siden vi blev fuldt medlem af Københavns Boldspil Union – i dag DBU København. En underafdeling af Dansk Boldspil Union, der igen er en afdeling under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Men HIK blev faktisk medlem allerede i 1901 af DIF – 16 år før vi blev medlem af DBU. For dengang kunne man som enkeltklub – ja tilmed som enkeltperson – melde sig ind i DIF. HIK gjorde det for at have et sted at kunne annoncere. Og her kunne man 30. marts 1901 i DIFs Dansk Idræts-blad læse en artikel, der bekendtgjorde ”Medens Idrætten i Hellerup hidtil kun har været meget svagt baaren frem, har der i den senere Tid sat sig en mægtig Bevægelse i Gang for at få realiseret Planen om Anlæg af en stor tidssvarende Idrætsplads, og er der på Grundlag heraf startet en Forening ved Navn Hellerup Idrætsklub”. HIK bestilte straks 400 eksemplarer af dette nummer – kostede den fyrstelige sum af 13 kr. 38 øre – som blev omdelt i hele Hellerup. I maj 1901 meldte HIK sig officielt ind i Dansk Idræts-Forbund.

31. januar 1915 kunne HIK holde første bestyrelsesmøde i klubhuset på Phistersvej. Fodboldinspektøren (sådan lød Lones forgængers titel) foreslog her at bede bestyrelsen af al magt bestræbe sig for, at HIK kunne komme til at deltage i KBUs efterårsturnering 1915. HIK ønskede at blive matchet med de bedste af de bedste – og det kunne kun ske i KBU – frem for som hidtil at lade sig nøje med opgør i Nordre Birks Boldspil Union. Bestyrelsen vedtog forslaget uden at rynke på næsen. Overretssagfører Eberth skulle føre ordet for HIK på møderne med KBUs formand, der på det tidspunkt var en anden Overretssagfører – Torsten Larsen. De to kolleger skulle bl.a. nå til enighed om et fremtidigt navn for HIK, om hvor HIK kunne spille sine kampe og om en for KBU acceptabel klubdragt. Jamen vi hed jo HIK – det skulle vel ikke laves om. Jo – for KBUs regler krævede, at der kun kunne optages boldklubber og at ordet Boldklub skulle indgå i klubbens navn. Så det endte med, at vi tog navneændring til Boldklubben Hellerup Idræts Klub – for ikke at skulle til læge for at få rettet tungen ud godtog man navnet Boldklubben H.I.K. Men langt værre for KBU var det, at HIK jo lå uden for Københavns Kommune – man havde ikke hidtil villet optage klubber fra Gentofte Kommune i KBU – de københavnske klubbers spillere var efter Torsten Larsens vurdering ikke tjent med at skulle drives uden for de københavnske baner. HIKs modsvar var, at det kunne man da godt forstå, hvis der var tale om et ”provinshul” med elendige baneforhold – men Phistersvej var jo nærmest et Paradis i forhold til banerne inde på Fælleden og Frems bane i Enghave, der lå lige så afsides fra ”København” som Phistersvej. Man tilbød den samlede KBU Bestyrelse syn for sagen – indbød til frokost i det lyse, venlige, solrige Hellerup, så de kunne se fornuften i at opgive deres papirrytteri.

Frokost juni 1915 – første skridt. Næste at indsende officiel anmodning om at komme med. Fristen for den var udgangen af juli 1915, så den kunne blive behandlet på KBUs Bestyrelsesmøde 2. august 1915. Den gik ikke – pure afslag. KBU havde nu skiftet formand – ny var Ingeniør P. Holst. Den gordiske knude løstes, da HIKs 3 forhandlere anført stadig af Eberth kom med forslaget om at HIK skiftede til at hedde Boldklubben H.I.K. Så kunne vi i 11’te time komme med allerede efteråret 1915 – vi skyndte os at tilmelde i 1. & 2. senior, 1., 3. og 4. junior-rækkerne samt i Pokalturneringen. Først marts 1916 blev HIK optaget officielt som medlem på prøve hos KBU. Men ikke uden betingelser – HIK skulle være pligtig til at spille alle sine turneringskampe på københavnske baner og skifte klubdragt fra hvid trøje og blå bukser til noget andet. Den første betingelse var udformet sådan, at HIK kunne forhandle med modstanderne om frivilligt at spille mod HIK på banen på Phistersvej. Kunne man enes – en del modstanderklubber klemte HIK i disse forhandlinger til at dække transportomkostningerne – så var det OK at spille på Phistersvej. Kravet om trøjefarve var HIK sådan set med på, selv om man helst ville spille i hvidt og blåt. Første udspil – vi skifter til blå trøjer. Nej sagde KBU,– det har andre allerede som klubdragt. Næste udspil – blå trøje med bred hvid midterlinje – kunne bedre gå. Men så kom 1. Verdenskrig HIK til hjælp. Det var både umuligt og umanerligt dyrt at skaffe farvede trøjer, så HIK fik lov at fortsætte i hvidt – dog altid skifte til andet mod B 93 og KFUM. HIKs Fodboldledelse erklærede sig fuldt ud lykkelig. Og året efter – efter den etårige prøvetid – blev vi i 1917 fuldt KBU-medlem og har været det siden.

Man taler om Ungdomsoprøret i 1968. I 1968 blev KB dansk mester i fodbold – det var der nu ikke meget oprør i. Kort ind i 1969 blev Divisionsforeningen stiftet med det ”u”erklærede mål at stoppe danske penge i danske fodboldspilleres lommer for at stoppe danske fodboldspillere i at drage udenlands for at få lommerne fyldt med D-mark, dollars eller lirer. Fodboldens slipseklædte ledere – at en formand kunne være en kvinde var 100 % utopi – ville have betakket sig for at blive slået i hartkorn med 68ernes langhårede, hashrygende ungdomsoprørere. Men de havde opgøret mod hævdvundne rettigheder og magtbeføjelser til fælles – kampen for frigørelse og medbestemmelse. Og så alligevel – ungdomsoprøret og topklubbernes fodboldoprør havde intet med hinanden at gøre. Elitefodbolden repræsenterede groft sagt den kapitalmagt, som ungdomsoprøret bekæmpede på alle andre fronter – måske med undtagelse af netop på sportsfronten. Studenteraktivisterne stod for holdninger, som fodboldlederne ville føre koldkrig for at holde ude af deres idræt. Fodboldlederne kunne ikke drømme om at give de unge aktive direkte indflydelse og medbestemmelse. Ville spillerne være med til at bestemme kunne de jo bare stille op og blive valgt på god demokratisk vis i deres klub.

Søndag den 2. februar 1969 tog det 1 time og 50 minutter at stifte ”Foreningen af 1. divisionsklubber under DBU” i Pejsesalen i KB-hallen. Initiativet kom fra en KBer – en cricketspiller. Børge Pockendahl havde godt nok spillet 8 kampe på KBs 1. divisionshold i fodbold, men var kendt og anerkendt som cricketspiller. ”Der har i de senere år været store strømninger i dansk fodbold, og vi 1. divisionsklubber vil i dette år og i den kommende tid blive stillet over for så store problemer – jeg sigter ikke mindst til betaling til vore spillere og spørgsmålet om halv- eller helprofessionalisme,– at det er tvingende nødvendigt for os i tide at have diskuteret disse problemer til bunds og finde frem til, hvad vi skal foretage os og hvorledes vi skal gardere os for ikke pludseligt at blive stillet over for problemer, der kan ruinere vore klubber” lød Børges programerklæring.

Det kunne dårligt blive opfattet som ret meget andet end et oprør mod DBU, som i 1968 endnu stod for 100 % amatørisme og mod breddeklubberne, der sad på magten i DBU. De lavere divisionsklubber – i 2. og 3. division, som det hed dengang – kom med lidt senere. I dag er Divisionsforeningen en af blot 2 medlemmer i DBU – den anden er Foreningen af Lokalunioner. Det pudsige er, at HIK faktisk er medlem hos begge foreninger. Pengene har for længst gjort deres indtog i dansk fodbold – ikke mindst DBU har tjent penge på det, mens mange eliteklubber både nu og undervejs har været ude i meget store økonomiske vanskeligheder. Mange spillere – og trænere – lever full time af fodbold. De bedste også efter dansk målestok ret godt betalt.

Ugens kamp – der var nu kun en – selvfølgelig opgøret i 2. division pulje 2 mod Avarta, som endte 1-1.

Fødselarer :
10. august: Simon Heidegaard (28)
11. august: Frederik Bøving (12) – Thomas Kristensen (28)
12. august: William Rump (14) – Finn Rosenthal (61)
13. august: Joen Helt Hansen (11) – William G. Rostock (15)
14. august: Johan Rosenkvist (11) – Marius Tromholt-Richter (21) – Amin Al-Jaderi (21)
15. august: Cecilie Bryld (7M Kvinde) – Julian Vallvé (15) – Kim Drejs (37)
16. august: Vilma Storm og Liva Baadsgaard Andersen (begge 16) – Frederik Behrendtsen (12)