Fodbold, Forside

DBU er ikke eneherskende på udbud af turneringer. Dansk Arbejder Idræt (DAI) har også en stor tilslutning, og arrangerer stadigt flere aktiviteter for dets medlemmer. Få historien og meget mere i denne uges “Flaskepost fra P”. God fornøjelse!

Artikelfoto: Flisestøberiet på Mantziusvej (danskebilleder.dk)

Frem til 1920 gik det noget trægt med at få flere fodboldklubber med i KBU. Da KBU startede i 1903 var man 10 klubber – det var i 1920 kun steget til 13. Men så begyndte det at gå stærkt – så stærkt, at KBU følte, at de ikke kunne følge med. Først optog man – presset af DBU – Forstædernes Boldspil Union. Det betød, at man i 1925 når op på 30 klubber – mere end fordobling på 5 år. Man udvidede med en B-række for at have plads. En række klubber, der ikke var medlemmer af KBU, stifter Småklubbernes Sammenslutning (SS) i 1926. En af stifterne er FIX, som i dag er en meget aktiv DBU K-klub. SS indleder drøftelser med KBUs formand Leo Frederiksen – med formanden for Dansk Idræts Forbund (DIF), Oberst Sander som bisidder – for at få KBU til at oprette en C-række til sine småklubber. KBU nægter og opfordrer i stedet til, at SS beder sine spillere melde sig i de eksisterende KBU-klubber, der burde kunne optage flere, og dernæst opløse sine klubber. Det forslag synes SS ikke om og starter derfor egen turnering. Fra 1928 tager SS navneforandring til Arbejdernes Boldspil Union (ABU) – på opfordring fra daværende redaktør af Socialdemokratens Sportstidende, Aage Hermann. Han lokkede med, at så var der store chancer for at få støtte til sine klubber fra Fagbevægelsen. ABU glider over i DAI (Dansk Arbejder Idræt), der stadig er aktive på det københavnske fodboldkort og et sted, hvor mange har startet deres egen klub. Blandt de klubber, der starter i SS, men som senere har meldt sig i KBU finder vi Hvidovre (går i KBU i 1934), Vanløse (i KBU 1929), Hellas (i 1935) og Heimdal (i 1940). SS finder jo så senere anvendelse som forkortelse for noget ganske andet hos vores sydlige nabo – men det er en anden sag.

De første spæde år i HIK fodbold trænede man nærmest sig selv – i hvert fald de voksne. De, der mødte til træning, enedes om, hvad man skulle øve i den aften. Ungdommens træning tog Formanden, Ungdomsformanden og Gymnastikformanden sig af på skift. Først i 1904 hyrede HIK sin første træner – Oversergent Danielsen, der tre gange om ugen trænede ungdommen i fodbold og atletik – gad vide hvor mange boldøvelser det blev til. Det holdt kun kort tid. Da året var omme var HIKs fodbold baneløs og Danielsen blev i stedet gymnastiklærer i Hermes.

For 5 år siden – i 2012 – kom der også nye klubber til hos DBU København. Vi blev beriget med FC Randoms og BK Slagge – begge stiftet i 2012 og meldte sig fra dag 1 i DBU København uden at gå omvejen via DAI, som mange har gjort og gør. Begge lever endnu – som 7M på herresiden og har på de første 5 år nået at erobre 2 rækkevindertitler hver. BK Sjoller blev også stiftet i 2012, og også de meldte sig i DBU København fra dag 1, men de har så ikke overlevet til i dag. Allerede forår 2015 var det slut – men også de nåede at nappe to rækkevindertitler. Yderligere en klub stiftes i 2012 – 22. maj – og de havde højtflyvende ambitioner. I første omgang stiftet med henblik på at overtage Skjolds plads i det storsatsende samarbejde B 93/HIK/Skjold på kvindesiden. Det skulle ske med virkning fra 1. juli 2014. Navnet Boldklubben Ryparken. Klubben indgår som daglig administrator af 3F-holdet og det tilknyttede hold i DBUs U17 pige DM-række samt en række hold i pigesamarbejdet B 93/HIK/Skjold. Det er tanken, at BK Ryparken skal styre det hele. Skjolds øvrige kvindeseniorhold i DBU Københavns rækker – Serie 1 samt 2 hold i 7M – skiftede til at være Boldklubben Ryparken og fik af DBU København lov til at bevare holdenes indspillede rækkeplaceringer. Disse hold antager dog ikke Boldklubben Ryparkens navn, men kalder sig i stedet FA København (for FodboldAlliancen København). Sæbeboblen sprang – klubberne i samarbejdet går fra hinanden og med udgangen af 2015 indstiller Ryparken sine aktiviteter, som føres videre alene af B 93.

HIK har altid haft tæt forbindelse til skoler. I første omgang af nød, for man fattedes penge til driften af sin første bane. Derfor så man en indtægtskilde i at leje sin fodboldbane ud til fodbold- og langboldspil i skoletiden. Som de mulige ofre udså man Frøknerne Schou & Trolles Skole samt Latinskolen – ukendte skolenavne i dag. Der var lidt af en politiker gemt i datidens HIK-formand – for han smurte Latinskolens skolebestyrer med en bestyrelsespost i HIK. I dag er vi nået til at have husfællesskab – lever under samme tag – med Maglegårdsskolen. Ingen af os er i dag ejer eller lejer over for hinanden – men fodboldbanerne bliver stadig brugt i skoletiden til både fodbold- og langboldspil, men nu også som slet og ret skolegård.

Vores ene ”modervej” var Phistersvej, den anden Mantziusvej. På Phistersvej lå det store kommunale garageanlæg, men hvad lå der egentlig på Mantziusvej ? Såmænd et flisestøberi – var i fuld aktivitet også efter at HIK var flyttet ind som nabo i 1915. Måske går du ret så ofte på en af Mantzius-fliserne uden at vide det.

En anden nabovej er Viggo Rothes Vej – anlagt i 1903. Vejen er opkaldt efter direktøren for De Sjællandske Jernbaner, Viggo Rothe, som blev født i 1814 – året efter at Danmark var gået bankerot – og døde i 1891. Allerede i 1848 blev hr. Rothe ansat som teknisk direktør ved den nyligt åbnede jernbane til Roskilde. Under Korsørbanens bygning var det Rothes forhandlingsevne, der forligte de modstridende interesser, og i 1855 udnævntes Rothe til administrerende direktør for det sjællandske jernbaneselskab, – en stilling han beklædte til 1885. I årene 1849 – 54 var Viggo Rothe tillige folketingsmand, – altså medlem af det allerførste Folketing efter Grundlovens vedtagelse 5. juni 1849. Hans vej burde jo have ligget op til jernbanen og helst en station – men sådan kom det ikke til at gå.

Da HIK rykkede ind på Phistersvej var man på mange måder i en opbygningstid. Man skulle genskabe fodboldaktivitet, tiltrække nye medlemmer og ikke mindst igen have fat i ungdommen. Andre før HIK havde været i samme situation – og et af midlerne var at oprette en skoleturnering, for det var jo her de unge drenge med sikkerhed fandtes. Derfor stiftede HIK allerede ved sin indflytning i 1915 sin Skoleturnering for de yngste klasser – udvidet til også de ældre elever samt gymnasierne 10 år senere. Da HIK rykkede op i KBUs Mesterrække i 1929 blev med Skoleturneringens stifter Torben Frederiksens ord toppen af Fodboldens kvalitetskegle i Gentofte Kommune sat på. Nu var der kontinuitet mellem fodboldspillet i en almindelig skoletime i en af Gentoftes mange skoler og kampen om Danmarksmesterskabet på Idrætsparkens bane. Den lille sportsmand i skoletimen ville hænge i for at komme med på sin skoles pokalhold i HIKs Skoleturnering – og de bedste af skoleholdenes spillere glide ind (det blev de selvfølgelig opfordret til af de ved kampene altid tilstedeværende HIK-ledere) på HIKs ungdoms-turneringshold for så senere at fortsætte efter skoletiden på HIKs seniorhold og for de allerbedste selvfølgelig på 1. holdet i Mesterrækken i kampen om DM. Da man gør status i 1950 – ved HIKs 50 års jubilæum – er konklusionen da også, at det simpelthen var en genial ide, da Torben startede Skolefodboldturneringen 35 år før. I starten var der kun 7 hold i en enkelt række – ved 50 års jubilæet 3 rækker med 11 hold for under 14 år, 12 hold i Realskolerækken og 6 hold i Gymnasierækken.

Denne uges kamp spillet søndag 22. januar på Ølstykke Stadion af U16 drenge i Mesterrækken mod Ølstykke – vores ældste deltagende drengehold i Vinterturneringen. Kampen endte 5-1 i vores favør.   

Frem til næste onsdag fejrer følgende deres årlige fødselsdag :
26. januar : Oscar Iversen (U14 drenge 2, 14) – Alexander Wellendorf (U14 drenge 1, 14) – Carl Emil Mehrens (U15 drenge 2, 25) – Anton Myschetzky (U12 drenge 1, 12) – Tommie Mynster (Supermasters, 58)
27. januar : Jason Yüksel (U14 drenge 4, 14) – Kasper Iversen (U12 drenge 1, 12) 
28. januar : Clara Bødtcher Jensen (U13 pige 1, 12) – Gustav Arnesen (Senior 3, 23)
29. januar : Klara Demming (U14 piger, 14) – Christoffer Brent Buchholz (U12 drenge 2, 12) – Victor-Emil Appel (Senior 5, 21)
30. januar : Alexander Wuth Jacobsen (U13 drenge 3, 13) – Marcus Hjort (Senior 3, 22)