Fodbold, Forside

Hovedbillede: Gunnar “NU” Hansen interviewer en stærk dansk sportsmand. 

 

HIK stillede 5 fodboldhold på de københavnske fodboldbaner for 100 år siden – i dag stiller vi 64. For 100 år siden 2 seniorhold, et hold i Junior 1 (skulle være fyldt 14 år inden og måtte fylde 17 år i løbet af turneringen), et i Junior 3 (måtte fylde 15 år) og et i Junior 4 (måtte fylde 14 år). I turneringen mødte man alle andre 1 og kun 1 gang over et helt år – for ungdom blev det kun til 7-8 kampe på et helt år. Man havde 2 adskilte turneringer. Fodboldturneringen startede efter sommeren 1917 og sluttede foråret 1918; Pokalturneringen sluttede efter planen i efteråret 1917. Det var dog tæt på at gå galt – for sneen væltede ned og udsatte finalen 14 dage. 13 klubber havde tilmeldt sig turneringen 1917/18 med samlet 81 hold – 44 senior- og 37 juniorhold – de 5 altså fra HIK. Det betød samlet 373 kampe over et helt år i og for hele København – alene HIK spillede i 2017 samlet 675 kampe med tællende hold, hertil kommer alle kampene for U12 piger&drenge og yngre. Mange kampe måtte man også for 100 år siden flytte i forhold til det oprindelige kampprogram. Man skulle nok have flyttet endnu flere – for en del kampe var spillet med undertalligt mandskab fordi klubberne havde modtaget afbud i sidste øjeblik fra spillere, som deres militærtjeneste gjorde det umuligt for at spille. 1. verdenskrig var på sit højeste syd for os – herhjemme garderede man ved at indkalde næsten alle unge mænd til en sikringsstyrke, der dog heldigvis aldrig kom i krig.

Man løb også ind i et andet problem. Endnu før turneringens begyndelse og lige op til få dage før jul og igen fra de første dage i marts til slutningen af juni var næsten alle de bedste hold – A I-rækken – så optaget af pokal-, turnerings- og landskampe samt inden- og udenlandske privatkampe, at der kun var 2 turneringsdage fri. Alligevel vedtog man at udvide A-rækken fra 6 til 7 hold med virkning fra sæson 1918/19 – putte 2 kampe mere på. Den ekstra plads afgjorde man ved to kvalifikationskampe mellem Velo – der ellers havde tabt sin plads i A-rækken til nr. 1 i B-rækken, ØB, efter et 1-6 nederlag – og KFUM som var blevet nr. 2 i B-rækken. Det endte med Velo-triumf på banen, men de blev bagefter taberdømt. Så det blev KFUM, der fik pladsen. Publikums store fremmøde var selvfølgelig glædeligt – men sammenholdt med de mange kampe betød det, at man simpelt hen måtte lægge stadig flere kampe ind i Idrætsparken for ikke at de private baner helt skulle bukke under. Og det havde den svært ved at klare uden at blive helt tyndslidt. Oveni led man under dommermanglen – et tema, der fylder yderst meget i årsberetninger hele fodboldens liv igennem. Der var dage, hvor der skulle bruges hele 30 dommere – men antallet af dommere steg desværre ikke. Dommerne var ofte selv aktive spillere – og de kunne jo dårligt dømme og spille samtidigt. Man havde derfor grebet til at oprette et dommerkursus for ad den vej at søge at uddanne brugbare fodbolddommere uden for de aktives kreds.

DBU oprettede ”Sylow-turneringen” mellem Lokalunionernes udvalgte hold. Her blev KBUs hold automatisk den ene finaledeltager, som de andre Lokalunioner gennem en forudgående Cup-turnering skulle finde finalemodstanderen til. KBU var egentlig betænkelig, men deltog alligevel – og turneringen løb faktisk til 1926.

Forstadsklubberne – på det tidspunkt 28 klubber – henvender sig en bloc som Københavnske Forstadsklubbers Boldspil-Union (KFBU) til DBU for enten at blive deres egen Lokalunion under DBU eller komme ind i KBU. De stiller dog samtidig en række krav – ret skrappe synes KBU – så det bliver en længere forhandlingsproces. Først efter at DBU er gået ind som mægler lykkes det i 1918 at nå til en løsning – klubberne optages som en særlig afdeling i KBU med egen administration, egen turnering, og KFBUs formand Hartoft (var også formand for Nordre Birk Boldspil Union og senere for GVI) fik adgang til KBUs bestyrelsesmøder ved behandlingen af emner af relevans for KFBU. Først senere optages de som ”rigtige” og almindelige KBU-medlemsklubber. Blandt dem var både Fremad Amager og Brønshøj, men hverken Skovshoved eller GVI ville KBU lade slippe ind. De måtte spille under Sjællands Boldspil Union ! Amager gik an – ikke Gentofte på nær os, der var smuttet ind i 1915.


Københavnsk fodbold blev for 100 år siden styret af en bestyrelse med Peter Nicholai Holst fra B 93 som formand og som øvrige medlemmer Hans Møller (AB), Michael Vogel-Jørgensen (KB) og Niels Clausen (KFUM). Midtvejs i 1918 kom en ny mand ind for KB – Kristian Middelboe, der fra 1919 blev formand for KBU og senere for DBU. Kontoret klarede en mand i sin fritid – han kom fra samme klub som formanden, altså B 93, og hed Eigil Jørgensen. HIK var for 100 år siden ledet af kontorchef (man skulle sandelig huske titlerne før navnet dengang) August Lange som formand, overlærer ved Maglegårdsskolen N.J. Nielsen som næstformand, bogholder Kai O. Albrecht som kasserer og så var der ellers et utal af poster, som man skulle vælges til – materialforvalter, tennisinspektør, fodboldinspektør, fodboldjuniorinspektør, og så en lang række matchkomiteer (spilleudvalg, der udtog holdene og ledte dem i kamp). I alt 26 poster skulle besættes – det var muligt for samme person at sidde på to, men det gjorde kun to. Helt undtagelsesvis sad stud. jur. Knud Hoeck på hele 3. Fodboldinspektør var fuldmægtig Adolph Frederiksen, mens assistent Jens Viggo Andersen ledede fodboldungdoms-udvalget, hvor den store drivkraft var stud. jur. Torben Frederiksen – de to gange Frederiksen var ikke i familie, men begge lykkedes det senere at få sæde i KBUs bestyrelse som de første HIKere.

 

Kristian Middelboe, der både blev formand for KBU og senere DBU efter at have spillet på landsholdet.

 

Den ældste klub, KB, kunne for 100 år siden fejre sin 42 års fødselsdag. B 93 skulle lidt mere festligt markere sin 25 år fødselsdag, B 1903 fyldte 15 og B 1908 fyldte 10 år – pudsigt nok tre årstal-klubber med rundt/halvrundt samme år. De fylder 100 år mere på i år. Ingen nuværende klubber er stiftet 1918 og dermed 100 års jubilar.

Snakke kunne han – og gjorde hele sit liv – til stor glæde for danskerne. Først i radioen, senere på TV : Gunnar ”Nu” Hansen. Han dyrkede selv fodbold – og havde gjort det fra dreng af. Først i AB, siden i KB og til sidst i HB – det skulle ikke være for lange klubnavne for Gunnar. To bogstaver helt som hans kælenavn. Gunnar var blevet 13 år i 1918 – boede på Solitudevej på Nørrebro hos sine plejeforældre. Her dumper et brevkort ind – frankeret behørigt med et 7øres frimærke. ”Du er udtaget som RESERVE på 3. juniorholdet mod Frem på udebane søndag. Mødetid på AB senest kl. ni – hvad vejr det end er.” Underskrevet af lederen Edvin Hansen (senere en af KBUs formænd). Gunnar bliver jublende glad og stolt – plejemor noget mere reserveret i sin glæde. Hun havde kun set Gunnar sparke til tennisbolden i baggården – aldrig til træning i klubben. Men hun kunne ikke fri sig for at skumme ”hvadbeha’r – skal du kun være reserve”. Tingene løste sig – Børge sendte afbud – og Gunnar trådte ind på holdet. Det fik Gunnar at vide, efter at han med sine første rigtige fodboldstøvler under armen skød genvej søndag morgen over plankeværket til ABs baner og nåede frem til klubhuset på Tagensvej.

Turen gik med Linje 10 – med omstigning til Linje 3 – før Gunnar og medspillerne stod kampklar kl. 11 på Frems gamle anlæg på Enghavevej. Kampen begyndte skidt – efter 3 minutter ramte bolden Gunnars ene støvle. Han spillede back – og det gik så galt, at bolden strøg i eget mål. Selvmål og bagud 0-1. Frem fik endnu et mål – AB tabte derved 0-2. Men Gunnar må have gjort det godt nok alligevel – for han blev fast mand på ABs 3. junior i 1918/19-sæsonen. Når man vandt – og det gjorde man da heldigvis også af og til – var sejrens pris 11 marcipanbrød. Et til hver spiller.

Ugens hold : Supermasters (M+55), der slog KFUM med de klare cifre 2-1.

Fødselarerne :
8. februar : Nadja Hauch-Fausbøll (kvinde, ”rundt”), Julius Bruun-Rasmussen (13), Lukas Mikkelsen (13), Rene Christensen (34)
9. februar : Mila Baasch Bol (15), Andreas Knokhar (13)
10. februar : Frederik Eldrup Hauge (12), Christian Hugger (13)

11. februar : Wictor Wawrzynski (13), Frederik Blohm (14)
13. februar : Mairu Tokutake (12), Olfert Milner (14), Martin Bisgaard (17), Emil O. Madsen (19)

14. februar : Frode Kjeldahl-Jeppesen (11), Marcus Price (19)