HIK har altid kæmpet for at få et anlæg, – ikke bare en enkelt bane. Da HIK flyttede ind på Phistersvej lå Maglegårdsskolen allerede dér som nabo. Men ikke i fuld udbygget tilstand. Det betød, at selv om vi kun fik en enkelt fodboldbane, så var den så bred, at man til daglig kunne dele op i to næsten full size baner på tværs til træning og derved også skåne banens udsatte græs noget. Men, det holdt ikke evigt – i 1926 blev et stort areal nappet fra fodboldbanen til at udvide Maglegårdsskolen. Bagved HIK – mod nord var der endnu plads. Her lå en meget lille græsplæne ved Mantziusvej, som Maglegårdsskolen kunne bruge til sine gymnastiktimer – den hed i daglige tale ”Maglegårdsbanen”. Det sparede heldigvis HIKs enlige nye bane for yderlige slitage, hvis skolen også skulle have brugt den. Det var en kommunal bane – og Kommunen havde givet en flok unge mennesker lov til inden HIK flyttede ind på Phistersvej at spille fodbold ”efter skoletid” på denne skolebane. De unge satsede på at få tid på den nye HIK-bane, da HIK flyttede ind – men det fik de ikke. HIK lejede banen fuld tid og havde rigeligt med spillere til at udnytte den i alle døgnets frie tider. For at markere deres utilfredshed stiftede de unge deres egen klub, som de passende kaldte Veto – meldte holdet til i Nordre Birk Boldspil Union, hvor de faktisk evnede at spille lige op med HIKs 1. hold. Så enden på det hele blev, at Veto faktisk fik fuld rådighed over denne skolebane – holdt HIK ude fra at sende sine ungdomsspillere derover for at træne.

Gennem årene var der store stridigheder mellem HIK og Veto, der bestandig prøvede at få fast spilletid på HIKs bane til sine egne kampe, fordi deres ”egen” skolebane ikke var stor nok til rigtige kampe. Det forværredes kun af, at HIKs enlige bane bare ved HIKs eget brug blev groft overbelastet og måtte tages ud halve og hele år for at blive gennemrenoveret – og i den tid bestemte Kommunen, at så måtte HIK huses side om side med Veto på skolebanen. Den første løsning blev, at HIK fik Maglegårdsbanen mod at Veto fik banen ved Tranegårdsvej – man byttede simpelthen lige over – men også det holdt kun kort tid; så skulle der udstykkes til villaer på Tranegårdsvej og Veto røg retur til banen ved Maglegårdsskolen. Kommunen lagde pres på for at få HIK og Veto til at slå sig sammen til én klub og lokkede med, at man så fra Kommunens side ville doble arealet op til Maglegårdsbanen. Veto optrådte meget groft i forhandlingerne – krævede ½ af pladserne i HIKs bestyrelse for at slå sig sammen, ville have HIK til at betale for nye spilledragter til deres spillere og HIK skulle oveni indløse Vetos gæld. HIK blev presset af Kommunen til at acceptere.

HIK skrev i foråret 1926 følgende til Veto : ”HIK har på et bestyrelsesmøde principielt givet sin tilslutning til tanken om en sammenslutning mellem HIK og Veto og bemyndiget Torben Frederiksen til at indlede forhandlingerne. Lad os komme hinanden i møde som gode sportsmænd, parate til for den fælles sag at ofre alle uvedkommende, klubpatriotiske krav, som ikke kan begrundes rent sagligt eller af billigheds hensyn. HIK foreslår at der holdes et møde mellem 4 repræsentanter fra hver klub på Constantia mandag aften kl. 8”. På det tidspunkt havde Veto – eller Hellerup Boldklub som de nu havde omdøbt sig selv til – 25-50 medlemmer, mens HIK var 700-800. HIK var forbavset, Kommunen stærkt irriteret, da Veto stemte nej til at slå sig sammen med HIK – de ville have yderligere et krav om at besætte næstformandsposten i sammenslutningen opfyldt. Det ville HIK ikke gå med til uden videre. Alligevel enedes man om at afholde samtidige generalforsamlinger samme aften, hvor man kunne stemme en sammenslutningen igennem. HIK sagde meget hurtigt ”ja”. Veto frafaldt kravet om at besætte næstformandsposten, men krævede i stedet at HIK/Veto-sammenslutningen skulle spille i deres klubdragt, der var grønne trøjer og hvide bukser. Det ville HIK under ingen omstændigheder gå med til. Atter afstemning hos Veto, hvor man sagde endeligt ”nej”. Kommunen var nu så irriteret, at de meddelte Veto, at de ikke kunne forvente at få tid hverken på HIKs bane eller på Maglegårdsbanen. Vetos næste træk blev at gå ind i Skovshoved. HIK havde nu 2 fodboldbaner – den store, der i dag er ”gamle kunst” ved HIK – og så en næsten, men også kun næsten, full size Maglegårdsbane, der senere blev opdelt i 2 mindre baner til 11mands kampe for ungdommen og med den ene halvdel som skolens bane i dagtimerne. En overgang den anden halvdel som grusbane. I dag er den kunst 1 lige ud for Hallen. Havde hele denne langvarige frem-og-tilbage snak mellem HIK, kommunen og Veto ikke fundet sted for 100 år siden – ja så havde vi nok i dag kun haft et halvt så stort anlæg. Heldigt at Vetos veto skabte muligheden for det anlæg, vi har i dag.

Da HIK fyldte 50 år – i 1950 – gjorde man status. Konklusion 1 lå lige for – man måtte have et særskilt omklædningsrum til hele ungdomsafdelingen. Det fik man 8 senere. I dag har vi 10 omklædningsrum, så det må siges at være en meget væsentlig forbedring. Konklusion 2 for nu 68 år siden : Man havde, hvad man betegnede som 1½ fodboldbane til 600 fodboldspillere. Det betød, at man ikke kunne træne 2 gange om ugen med alle hold, selv om man var 2×22 spillere i gang samtidig på banerne. I dag har vi 2½ bane til det dobbelte antal og mange vil træne mere end 2 gange om ugen – ikke sært, at man i dag må tælle til betydelig flere end 2×22 i spil samtidig på banerne ved Maglegårdshallen. Dobbelt op holder ikke engang. Op til 6 fodboldgrupper træner samtidig på samme bane nu. Plads stadig et kæmpeproblem.

For 68 år siden, da man gjorde status efter HIKs første 50 år, spillede man samtlige kampe i weekender – hverdagskampe havde man slet ikke fantasi til at forestille sig. I dag er det næsten uændret på banerne ved HIK – hverdagskampe spilles næsten alene på banerne i Gentofte Sportspark og ikke i HIK; mens næsten alle weekendkampe spilles på banerne ved Maglegårdshallen. Heldigvis er de 2 af banerne ved HIK i dag kunstgræs – i mange år betød den hårde belægning ellers hvert år, at næsten al græs blev slidt af frem til sommerferien. Der måtte sås med det samme og så håbe på en god sommer med en passende blanding af sol og regn for at få banerne up to date til starten efter sommerferien. I dag er man så ude over det problem.

Man behøver ikke at være nogen stor profet for at se, hvor det bærer hen med Fælledklubberne – der er nemlig kun en vej og det er nedad. Sådan lød de dystre toner i midten af 1950erne. Og det gjaldt både ØB (i dag ØIF), HB, Heimdal, Viktoria, Skjold, Borup og sidst men ikke mindst Union. Årsagen lige for – Østerbro var blevet en gammelmandsbydel. Når der så samtidigt eksisterede ca. 15 fodboldklubber I Dansk Arbejder Idræt (DAI) samt ca. 20 firmaklubber, der også skulle hente sine spillere fra Østerbro, måtte det være indlysende for enhver, at Fælledklubberne var dødsdømte. ”Er der da slet ingen redning for Union” skrev deres klubblad. Gav også selv svaret ”Jo – flyt ud på Genforeningspladsen”. Og det skete – 1. juni 1955 kunne Union bosætte sig på Genforeningspladsen. Man grad tørre tårer over at måtte forlade Fælleden. Fælledklubhuset var revet ned – man havde været hjemløse og nærmest klubløse siden. Det havde taget tid at få flytningen i orden. Det havde først givet pote, da Union og NKU (Nordvestkvarterets Kristelige Ungdomsforening) gik sammen – NKU havde forinden indgået kontrakt med Københavns Idrætspark og fået tildelt tid på Genforeningspladsen. Så Union og NKU formåede, hvad HIK og Veto ikke havde formået 30 år før – at finde sammen og få klart forbedrede forhold. I dag endnu bedre – med kunstgræsbane både dér og ved GrøndalsCentret overfor.


Genforeningspladsen set fra oven – i dag er banen moderniseret og omdannet til kunstgræs-mekka.

Ugens hold : U16 drengene, der fredag aften slog FIX 5-2.

Fødselarerne :
1. marts : Alfred Wallner (11), Aditya Maurya (12), August Lentz (12), August Dorph (15)

3. marts : Balthazar Vitus Bjerg (11), Alexander Kjærgaard (12)

4. marts : William Eriksson (15)

5. marts : William Moe (13), Tobias Gustav Nielsen (14), Brian Madsen (41)

6. marts : Alfred Mehammer (12), August Larsen (12), Lukas Månsson (15), Julius Bent Hansson (16)

7. marts : Luka Tolonen (15)