Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

Indkaldelse til Generalforsamling

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2020
i Restauranten på Hartmannsvej mandag den 1. april kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2019 ligger på HIK hjemmeside fra den 16. marts og kan hentes på kontoret på Hartmannsvej 37.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Årsregnskabet 2019 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
 4.  Indkomne forslag
 • Ingen indkomne forslag
 1. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2020
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

På valg:

 • Søren Brøchner Mortensen (fodbold)
 • Martin Møller (håndbold)

Valgt på fodboldmødet og indstillet til bestyrelsen:

 • Søren Brøchner Mortensen

Valgt på håndboldmødet og indstillet til bestyrelsen:

 • Peter Munch Andersen

 

 1. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Søren Smedegaard er på valg.
 • Søren Smedegaard modtager genvalg.
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard.

 

 1. Valg af revisor (jf. § 14)
 • HIK foreslår genvalg af Per Frost Jensen, BDO
 1. Eventuelt.

Bemærkning til deltagelse:

Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år af en af klubbens seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert stemmeberettiget medlem har een stemme. 

 

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen – Hellerup den 4. marts 2020