Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Sponsor, Tennis

HIK deltager aktivt i arbejdet i Gentofte Læring, Idræt og Velvære, Gentofte LIV, sammen med en lang række aktører og borgere i området. Vi arbejder derigennem for det bedst mulige lærings- og fritidsmiljø til gavn for området og til gavn for hele HIK og dets medlemmer. Hvis I vil høre mere om projektet eller har lyst til at være med i det, kan I henvende Jer til formanden for HIK Søren Smedegaard, Thomas Strøbech eller Martin Dahl (martin.dahl@email.dk; +45 22 22 01 29). Vedlagt en lille præsentation af hvad projektet arbejder for.

Man kan også følge med på Gentofte LIV’s Facebook side, som hedder: Gentofte LIV. Det er en lukket gruppe for medlemmer, men I kan gå ind på Facebook og anmode om at få lov til at være medlem af gruppen.

Læs her: Gentofte LIV til HIK medlemmer