Fodbold, Forside, Generelt

Vi minder om Fodboldmødet (Fodboldafdelingens ´generalforsamling´) på tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i Maglegårdshallen.​

Som nævnt i tidligere indkaldelse skal fodboldafdelingen have ny formand. Der er ét kandidatur, nemlig Kim Meurs-Gerken. Kim er mangeårigt medlem af fodboldafdelingen. Han har senest været formand for pigeudvalget gennem en længere periode og er medlem af DBU Kbh’s Appeludvalg.

Endvidere er Thomas Kristensen og Martin Storm indstillet på at indtræde i udvalget. Martin er nyvalgt formand for pigeudvalget og har gennem flere år været træner i HIK. Thomas (TK) er nuværende træner, men er nok mest kendt i klubben qua sin ansættelse som daglig leder tidligere.​

På valg er fra det siddende udvalg, som er villige til at fortsætte: Per Frimann og Thomas Wex. Søren Brøchner-Mortensen og Claus Andreasen er ikke på valg.​

Der er ikke kommet flere forslag til mødet end det allerede nævnte den 3. januar. Det går på, at valget til specifikke poster, med undtagelse af formandsposten, bortfalder. Det foreslås, at der vælges én formand hvert år og op til 7 udvalgsmedlemmer, der er på valg på skift hvert andet år. Fodboldudvalget konstituerer sig efterfølgende og fordeler opgaver mellem sig. ​

Mvh ​

Fodboldudvalget​