Fodbold, Forside

Der indkaldes til fodboldmøde onsdag. 31. januar 2018 kl. 19.30 i Maglegårdshallen.

Fodboldmødet er åbent for alle restancefri medlemmer, mens kun medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 1 år, har stemmeret.

Dagsorden er:
1.      Valg af dirigent og referent
2.      Udvalgets beretning
3.      Valg af fodboldudvalgets medlemmer
4.      Indkomne forslag
5.      Eventuelt

Ad punkt 3
Fodboldudvalget har ifølge vedtægterne op til 8 medlemmer og består aktuelt af: Lone Falsig – Formand, Thomas Wex, Kim Meurs-Gerken, Tim Christoffersen, Per Frimann, Søren Brøchner-Mortensen, Stuart Wynn, Allan Hansen.

Formanden er på valg hvert år: Lone Falsig er villig til genvalg.

Udvalgsmedlemmer på valg efter 2 år: Søren Brøchner Mortensen, Kim Meurs-Gerken – begge er villige til genvalg.

Ikke på valg: Stuart Wynn, Per Frimann, Allan Hansen, Thomas Wex.

Andre kandidater kan bringes i spil. Kandidaturer skal meddeles fodboldformand Lone Falsig senest 24. januar (lonefalsig@msn.com, 40 30 50 67).

På valg er Claus Andreasen, der hvis han vælges, erstatter Tim Christoffersen, der træder ud af Fodboldudvalget.

Ad punkt 4

Forslag skal i deres fulde ordlyd være fodboldformand Lone Falsig i hænde senest 24. januar (lonefalsig@msn.com).

Fodboldudvalget