Fodbold, Forside

Der indkaldes til fodboldmøde torsdag den 19. januar kl. 19.30 i Maglegårdshallen.

Mødet indledes med en præsentation fra fodboldudvalget af den aktuelle status i klubben og af kommende tiltag med fokus på 2017. Denne del af mødet er åben for alle interesserede.

Selve fodboldmødet, der begynder kl. 20, er åbent for alle restancefri medlemmer, mens kun medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 1 år, har stemmeret.

 Dagsorden er:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Udvalgets beretning

3.      Valg af fodboldudvalgets medlemmer

4.      Indkomne forslag

5.      Eventuelt

 Ad punkt 3

Fodboldudvalget består af: Lone Falsig – Formand, Thomas Wex – Seniorformand, Kim Meurs-Gerken – Pige/kvindeformand, Tim Christoffersen – Ungdomsformand, Per Frimann – Talentudvikling, Søren Brøchner-Mortensen – Breddeformand

På valg er: Formand Lone Falsig, Ungdomsformand Tim Christoffersen, Talentansvarlig Per Frimann. Alle genopstiller. Fodboldudvalget foreslår endvidere Allan Hansen som seniorformand, Stuart Wynn som udvalgsmedlem med særligt ansvar for børnefodbolden og Thomas Wex som medlem uden på forhånd fastlagt portefølje.

Andre kandidater kan bringes i spil. Kandidaturer skal meddeles fodboldformand Lone Falsig senest 12. januar (lonefalsig@msn.com, 40 30 50 67).

Ad punkt 4

Forslag skal i deres fulde ordlyd være fodboldformand Lone Falsig i hænde senest 12. januar (lonefalsig@msn.com).

Fodboldudvalget foreslår en gennemskrivning af afdelingens vedtægter/forretningsorden, inklusive en udvidelse af udvalget. Forslaget vil være tilgængeligt på hjemmesiden første uge af januar.

 Fodboldudvalget