Forside, Generelt, Tennis

INDKALDELSE TIL HIK’S ORDINÆRE TENNISMØDE DEN 27. JANUAR 2020 

Det hele foregår kl. 19 i HIK Restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand
  4. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK (ikke relevant i 2020)
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

OPSTILLEDE KANDIDATER TIL TENNISUDVALGET 2020

Tennisformand:                                            Elizabeth Porsing

Senior-eliteafdelingsformand:                   Christoffer Kønigsfeldt

Senior-breddeafdelingsformand:              Nina Rye

Juniorafdelingsformand:                           Anne-Cathrine Shalmi

 

Udkast til regnskab 2019/budget 2020 samt eventuelle modtagende forslag fra medlemmer publiceres efter fristen næste uge.