Forside, Generelt, Tennis

Indkaldelse til Juniortennismøde – torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 i restauranten i HIK.

Der vil på mødet blive orienteret dels om strukturen i juniorafdelingen og hvad juniorudvalget arbejder med.

Desuden skal der ved mødet være valg til juniorudvalget. Der skal vælges 4 repræsentanter + 2 suppleanter til juniorudvalget.

Her er de fem kandidater til fire poster + to suppleantposter.

Birgitte Wuth
Christina Just
Line Brummerstedt
Peter Dianati
Mark Bansholt

Juniorudvalgets medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 2 medlemmer. Herudover vælges årligt op til to suppleanter til juniorudvalget.

I år vil der skulle vælges 4 medlemmer, hvoraf de 2 bliver valgt for 1 år og 2 bliver valgt for 2 år.

Der bør ved sammensætning af juniorudvalget stiles mod at alle juniorafdelinger er repræsenteret.

Kandidater til juniorudvalget skal orientere juniorafdelings-formanden om deres kandidatur senest to uger før juniortennismødet (dvs. senest 13. februar 2020) for at være valgbar til juniorudvalget på e-mail: anne-cathrine@shalmi.dk