Forside, Tennis

Kære HIK-medlemmer,

Vi er via et Facebook opslag blevet informeret om, at junior-udvalget samlet træder tilbage. Som det fremgår af informationen omkring den nye struktur for HIK-Tennis, som vi har offentliggjort d. 17/9 2018 på HIK’s hjemmeside, er Tennisudvalget optaget af at tilsikre en høj kvalitet i træningen for alle klubben spillere.

Den nye organisation er etableret efter en grundig overvejelse i Tennisudvalget, som udgør tennisafdelingens ledelse. Tennisudvalgets beslutning om at etablere en ny struktur reflekterer behovet for, at vi forbedrer klubbens organisation i takt med at medlemmernes behov, ønsker og krav udvikles.

Junior-udvalgets primære opgaver er, at bidrage til at skabe tennisglæde og klub-engagement for alle HIK’s unge tennisspillere. Dette tilsikres ved afholdelse af f.eks. spilleraftener, turneringer og andre arrangementer for klubbens ungdomsspillere, og gerne i samarbejde med klubbens trænere, samt ved at bistå trænerne, når påkrævet og ønsket med praktisk support til ture og holdkampe. En anden vigtig opgave for junior-udvalget er, at hjælpe HIK’s tennis-forældre til at forstå de muligheder som tennis-sporten tilbyder deres børn, og bidrage til inspirere til et aktivt foreningsliv for klubbens yngre medlemmer.

Vi vil på næste møde i Tennisudvalget aftale hvordan ovenstående kan tilsikres frem mod næste ordinære årsmøde for Tennisafdelingen, hvor en ny Juniorafdelingsformand kan vælges. Medlemmer af HIK, som har interesse i at bidrage til at løfte en eller flere af Junior-udvalgets opgaver, må meget gerne henvende sig til Tennisudvalget hurtigst muligt, så vi kan få nedsat en arbejdsgruppe for at tilsikre dette.

Venlig hilsen

Tennisudvalget

Facebook