Forside, Tennis

HIK Tennis – Ny organisation 

For at skabe større fokus på de ønsker og behov der er hos HIK’s Tennis-medlemmer, er det besluttet at underopdele HIK Tennis i 3 aldersrelaterede afdelinger. 

Vi laver en ny afdeling for vores yngste medlemmer, som har det primære formål træne børn fra lokalområdet til at blive gode tennisspillere. Rekruttering foregår primært i aldersgruppe 6-10 år og det er vigtigt, at børnene i den alder får den grundlæggende tekniske træning og at de samtidig finder glæde ved tennis spillet. For at fremhæve vigtigheden af arbejdet med disse medlemmer, som før har sorteret som en del af det samlede junior-tennis, er HIK’s Tennisskole fremover en selvstændig afdeling og dedikeret fokusområde. 

Omkring 10-11 års alderen overgår spillerne fremover til juniortræningen, hvor børnene i den nye organisation træner samlet under et træningstilbud. Opdeling i “juniortræning” og “fit & fun” er således afskaffet og spillerne træner under et med differentiering på antal træningspas pr uge. Dette implementeres for at sikre, at børnene har mulighed for at flytte sig i niveau, også efter de har passeret 10 års alderen, så alle får mulighed for at blive set, og for at sørge for at træningskvaliteten er homogent høj for alle HIK’s ungdomsspillere. De børn som har særligt talent kan tilgodeses med ekstra træning uden for det primære junior og tennisskoletræningsbånd fra kl. 14-17 og kan indgå i elitetræningen om relevant.

For medlemmerne over 18 år, hvilket udgør hovedparten af tennismedlemmerne, indføres træning og arrangementer for alle aldre. Der er med den nye organisation sat særligt fokus på ung-seniorene i alderen 18 til 26 år. Spillere i denne aldersgruppe stopper i mange klubber med at dyrke tennissporten, men vi vil forsøge at fastholde disse spillere som aktive HIK-medlemmer gennem relevant træning og arrangementer. Yderligere er der fokus på såvel elite, veteraner og bredden samlet set.

HIK Tennis – Ledelse 

For at skabe en god arbejdsplads for vores trænere og for at give dem mulighed for at fokusere på den sportslige ledelse indsættes en daglig administrativ leder i tennisafdelingen. Denne skal sikre kommunikationen til HIK’s administration, følge op på økonomien i HIK Tennis i samarbejde med HIK’s administration, sørge for at der koordineres på tværs mellem afdelingerne og for at der kommunikeret til medlemmerne samt at være personaleleder for trænerne. Den daglige leder referer til tennisudvalget.

Den sportslige ledelse forestås af trænerne med én overordnet sportslig ansvarlig for hver af de tre afdelinger.

Tennisudvalget er bestyrelsen i HIK Tennis, hvis vigtigste opgave er at sikre at medlemmerne interesser varetages. Tennisudvalget ledes af tennisformanden og består yderligere af en juniorformand, en seniorbreddeformand og en eliteformand. Tennisudvalget har yderligere suppleret sig med en veteranrepræsentant, som har status af observatør i tennisudvalget.

HIK Tennis – Nu og her 

Steen Dannisgard blev i februar ansat i en tidsbegrænset stilling med det formål at styrke den administrative side i HIK Tennis, men grundet omstruktureringer indtrådte han i maj som Juniorsportschef. Steens ansættelse udløber med september måneds udgang og efterlader nu i forhold til den nye organisation pladserne som tennisskoleansvarlig og juniortræningsansvarlig åbne. Jeg vil gerne takke Steen for hans dedikerede indsats, og de analyser han har bidraget med, har hjulpet os frem mod at kunne træffe og implementere ændringerne. 

Jeg har bedt Søren Smedegaard for en midlertidig periode frem til nytår, om at træde ind i rollen som daglig administrativ leder med reference til tennisudvalget. Søren har som tidligere virksomhedsejer og leder erfaring med implementering af organisationsændringer, og han vil i sin funktion lede personalet og koordinere det daglige administrative arbejde. Vi vil sammen arbejde med at definere jobprofilerne, der beskriver rollerne som tennisskoleansvarlig og juniortræningsansvarlig samt funktionen som daglig administrativ leder. 

Tennisskoletræningen forestås fortsat af Charlotte Mogensen, Ovidiu Meinertz og Mads Arberg samt et antal timetrænere. Juniortræningen forestås af José Da Silva, Christopher Raben, Christian Saceanu, Tine Scheuer-Larsen og nogle timetrænere, og der vil her være behov for yderligere forstærkning. Michael Tauson fortsætter som sportslig ansvarlig for seniorerne og der indgås aftale med Kenneth Carlsen om elitetræning med træning/coaching af førsteholdene og et antal elitejuniorer. Træningen af elitejuniorer er ikke at betragte som et selvstændigt træningsprogram, men skal blot ses som et tillæg til den almindelig juniortræning, hvor disse børn også vil indgå. Never2Late træningen fortsætter under Michael Tausons ledelse med trænere fra alle afdelinger.

Jeg vil inden efterårsferien indkalde til et dialog-møde for medlemmerne omkring den nye struktur med de ansvarlige 

Venlig hilsen

Inger

 

OrganisationHIKTennisSeptember2018

Facebook