Forside, Tennis
“Med baggrund i den ledelseskrise HIK tennis befinder sig i og deraf følgende person stridigheder i organisationen, finder juniorudvalget arbejdsvilkårene så utilfredsstillende, at det træder tilbage.
HIK´s ledelse er tilsyneladende ikke interesseret i at følge juniorudvalgets forslag om væsentlige ændringer i juniortræningen for at skabe kvalitet for alle juniorer og ikke kun fortsat have fokus på få elitespillere”