Forside, Generelt, Håndbold

Hellerup, den 8. januar 2018

 

HIK Håndbold – Årsmøde 2019

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget af formanden (heibak@mail.dk) senest onsdag den 23. januar 2019.

Ønsker man at opstille til Håndboldudvalget, meddeles dette til formanden (heibak@mail.dk) senest onsdag den 16. januar 2019 hvorefter listen over kandidater offentliggøres.

 

Vigtige uddrag fra forretningsordenen:

  • Ingen medlemmer under 16 år er stemmeberettigede
  • Udvalgskandidater skal opstille senest 14 dage før årsmødet
  • Årsmødet kan vælge op til 9 udvalgsmedlemmer inklusive Formand og Næstformand, men ikke færre end 4 udvalgsmedlemmer.
  • Udvalgsmedlemmer skal være medlem af HIK Håndbold
  • Der henvises i øvrigt til HIK Håndbolds forretningsorden og HIK’s love & vedtægter.

 

 

Med venlig hilsen

Håndboldudvalget

(Bestyrelsen i HIK Håndbold)

Facebook