Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2019
i Restauranten på Hartmannsvej mandag den 1. april kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2018 samt bilag 1 ligger på HIK hjemmeside fra den 18. marts og kan hentes på kontoret på Hartmannsvej 37.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forl√łbne √•r.

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter.

Se bilag 1: HIK ændrede vedtægter

5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2019

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. §
II). S√łren Smedegaard, Peter Knap.
S√łren Smedegaard modtager genvalg.
Peter Knap modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af S√łren Smedegaard.
Nyvalg af Per Klitgård.

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. S√łren Smedegaard er p√• valg.
S√łren Smedegaard modtager genvalg.
Bestyrelsen foresl√•r genvalg af S√łren Smedegaard.

8. Valg af revisor (jf. § 14)

9. Eventuelt.

Hellerup den 14. marts 2019

Bemærkning til deltagelse:
Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen