Forside, Generelt, Tennis

INDKALDELSE TIL HIK ORDINÆRE TENNISMØDE

DEN 29. JANUAR 2019 KL. 1900

HIK MAGLEGÅRDSHALLEN 

DAGSORDEN

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. TENNISFORMANDENS BERETNING
  3. TENNISBUDGET 2019
  4. PUNKTER SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ TENNISMØDET
  5. VALG AF MEDLEMMER TIL TENNISUDVALGET
  6. MEDLEMSREPRÆSENTANTER TIL TENNISUDVALGET
  7. EVENTUELT

Kandidater til posterne tennisformand, senioreliteafdelingsformand, seniorbreddeafdelingsformand og juniorafdelingsformand skal orientere tennisformanden (mail: ibk@cowi.dk) om deres kandidatur senest to uger før Tennismødet (15/1 kl 19:00) for at være valgbar på Tennismødet. Tennisformand, senioreliteafdelingsformand, seniorbreddeafdelingsformand og juniorafdelingsformand vælges for 1 år.

Tennisformand Inger Kroon, senioreliteafdelingsformand Christoffer Kønigsfeldt og seniorbreddeafdelingsformand Nina Rye søger genvalg, men posten som juniorafdelingsformand skal genbesættes.

Listen med kandidater offentliggøres seneste en uge før mødet.

Punkter som ønskes behandlet på Tennismødet meddeles tennisformanden (mail: ibk@cowi.dk).

 

Med venlig hilsen

Tennisudvalget ved Nina Rye, Christoffer Kønigsfeldt, Christian Mikkelsen og Inger Kroon