Forside, Generelt, Tennis

24 glade jule-tennis børn var fredag den 7 december 2018 samlet for at spille jule pakke spil. Der blev spillet doubler på kryds og tværs om de medbragte gaver, og som traditionen byder måtte man stjæle gaver fra hinanden efter at alle gaverne var delt ud. Nogle gaver var favorit gaver og der blev kæmpet hårdt om disse, der skiftede hænder adskillige gange i løbet af aftenen.

HIK bød på æbleskiver og andet godt.
Det var nogle meget glade og søde børn, der hyggede sig med tennis og hinanden.
Ligesom ved sidste arrangement fik alle børnene et julegavekort fra Z og Match.