Forside, Generelt, Tennis

HIK indkalder herved jf.Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til ekstraordinær Generalforsamling 2018
i Restauranten på Hartmannsvej onsdag den 19. december kl. 17.00.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af revisor (jf.§ 14)

På opfordring af direktionen anbefaler en enig bestyrelse et revisorskifte

Bestyrelsen anbefaler, at HIK i fremtiden benytter revisor Per Frost Jensen, Senior Partner, Statsautoriseret revisor, BDO Revisionsaktieselskab.

Hellerup, den 3 december 2018.