Forside, Generelt, Tennis

Indkaldelse til Generalforsamling

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2018
i Restauranten på Hartmannsvej torsdag den 22. marts kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2017 og budget for 2018 kan hentes på kontoret Hartmannsvej 37 fra den 22.februar og vil ligge på hjemmesiden fra samme dato.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen. Hvis deltagerantallet overstiger 80 personer, henlægges generalforsamlingen til Maglegårdshallen (lille sal).

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge
  4.  Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen
  5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2018
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § II). Søren Brøchner Mortensen og Stig Aastrup er på valg.
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Bestyrelsesformand Søren Smedegaard er på valg.
  8. Valg af revisor (jf. § 14)
  9. Eventuelt.