Fodbold, Forside, Generelt, Håndbold, Tennis

HIKs bestyrelse har den 3. april 2018 afholdt sit første møde efter den noget dramatiske generalforsamling afholdt den 22. marts og herfra refereres følgende:

Der er i bestyrelsen enighed om, at HIK er – og skal forblive – en samlet klub bestående af sportsgrenene tennis, fodbold og håndbold, der alle tre driver elite, bredde og ungdomsafdelinger. Bestyrelsens medlemmer har på mødet bekræftet, at de vil arbejde herfor.

Bestyrelsen finder, at måden, hvorpå Martin Møller blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen, ikke stemmer overens med de oprindelige intentioner bag HIKs love og den hidtidige praksis. Det anerkendes dog, at lovene ikke er tilstrækkelig klare på dette punkt, hvorfor selve valget af Martin Møller ikke anfægtes rent juridisk. For at undgå tvivl om lovenes fortolkning i fremtiden har bestyrelsen nedsat et udvalg, som inden sommerferien skal fremkomme med forslag til relevante ændringer af lovene. Udvalget består af Frantz Sigersted-Rasmussen, Carsten Hauch og Ove Hoff.

 

Med venlig hilsen

Søren Smedegaard

(Bestyrelsesformand)