Forside, Tennis

Kære HIK Tennisvenner

På tennismødet den 26. januar overtog jeg depechen som formand for Juniorudvalget efter Niels Asger Jørgensen. Niels har som formand for Juniorudvalget haft en betydelig aktie i at skabe de rammer vi kender i dag og de resultater som derfor kan skabes. Vi er en af Danmarks største tennis-ungdomsklubber, og spillerne i juniorafdelingen hiver hvert år mange kamp- og turneringssejre, i både individuelle- og hold-turneringer, hjem til HIK. Dette var ikke normen inden Niels trådte ind i Juniorudvalget. Stor tak til Niels, som heldigvis fortsætter som menigt medlem.

Vi er en af landets stærkeste tennisklubber og har næsten 700 juniorer blandt medlemmerne. Det giver os muligheder og i visse situationer også nogle udfordringer. Men hvad vi i mindre grad tænker på, så giver det os også nogle forpligtelser over for resten af tennis-Danmark, som de fleste steder oplever tilbagegang. Når man som vi i HIK synes, at det er tennis, der er den mest interessante, fascinerende og sjove sportsgren, er det naturligt at arbejde for mere og bedre tennis på alle niveauer i Danmark og HIK.

Tennismødet bekræftede, at der er en stor interesse for arbejdet i Juniorudvalget. Hvad bestemmer man i juniorudvalget? Hvem sidder i udvalget? Hvad foregår der på udvalgets møder? er alle relevante spørgsmål.

Juniorudvalgets fornemste opgave er, at forbedre rammerne omkring den daglige træning og børnenes muligheder for at udvikle deres tennis spil. F.eks. var udvalget den primære drivkraft bag etableringen af hardcourt underlag på bane 5-7 og boblehallen. Et nyere indsatsområde er en styrkelse af økonomien i HIK-Tennis, hvilket I vil høre mere om senere. Et yderligere formål er via arrangementer m.v. at styrke sammenholdet og vores børns glæde ved at spille Tennis i HIK. Et af disse arrangementer er UM udendørs, og som vi gerne vil afholde hvert år. Vi afholdt UM i 2016 og står igen som arrangør i 2017, hvor vi igen vil prøve at sprænge rammerne for, hvordan et UM kan afholdes. Dette kræver, at vi er mange som yder en indsats, og jeg vil gerne involvere så mange forældre som muligt i årets UM. Mere vil følge i begyndelse af marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8.–15. juli, og skriv til mig hvis I har lyst til at bidrage til arrangementet.

Juniorudvalget beskæftiger sig ikke med den daglige træning eller hvem som får adgang til træning. Dette er, som i andre dele af HIK og i andre tennisklubber, lagt i hænderne på den sportslige ledelse – i vores tilfælde Michael Tauson. På den korte tid han har været i klubben, har han allerede sat et markant aftryk. Vi er dog optaget af at bidrage til, at alle – uanset niveau – får tilbudt træning som i forhold til pris, mængde og kvalitet svarer til det, der tilbydes i andre klubber. På dette punkt er vi klar over, at vi i den kommende periode skal have fokus på at børn og unge på Tennisskolen og i Fit & Fun grupperne, som udgør mere end 500 spillere, har adgang til de nødvendige ressourcer.

Jeg er optaget af, at alle synspunkter og aldersgrupper er repræsenteret i Juniorudvalget. Vi har p.t. ikke en repræsentant for Tennisskolen, hvilket vi bør have. Per Sjøgren og Henrik Amand Holtegaard har besluttet sig for ikke at fortsætte i Juniorudvalget, og grundet deres udtræden, er der ledige pladser til forældre, som har lyst til at rulle ærmerne op og give en tørn med i udvalget. Interesserede bedes sende mig en mail på hcp@horten.dk.

Vi vil fremover sørge for åbenhed omkring arbejdet i Juniorudvalget. Som noget nyt vil referaterne fra udvalgets møder være tilgængelige på Holdsport.dk. Personfølsomme eller kontraktuelle informationer bliver slettet inden offentliggørelse. Referatet fra det seneste møde den 6. februar ligger der allerede. Vi er klar over, at alle ikke er på Holdsport.dk – endnu, hvorfor nogle af jer en tid fortsat vil modtage det på e-mail. Til sidst vil jeg opfordre alle, der måtte have spørgsmål om Juniorudvalget eller som ønsker at få taget et emne op i Juniorudvalget, om at kontakte mig eller et andet af udvalgets medlemmer (Elizabeth Porsing (Romeo U16), Michael Christensen (Noa U14), Michael Shalmi (Cornelius U12), Martin Møller (Hannah U16, Rosa U14, Liva U8) og Niels (Sebastian U16). For min egen del må I meget gerne kontakte mig efter kl. 20.00.

De bedste tennishilsner

Hans Christian (“HC”) Pape (Valdemar U14, Frederikke U12, Josefine U8)

 

 

logoTENNIS