Fodbold, Forside

Fodboldmøde 19/1 2017, Maglegårdshallen:

Forkortelser:

OH: Ove Hoff.

LF: Lone Falsig.

IB: Ivan Brich.

SB: Søren Brøchner.

TW: Thomas Wex.

KMG: Kim Meurs-Gerken.

AH: Allan Hansen.

SW: Stuart Wynn.

TC: Tim Christoffersen.

PF: Per Frimann.

TK: Thomas Kristensen.

PH: Philip Hansen.

DT: Daniel Toft.

CL: Christian Larsen.

OS: Ole Scharff-Haarbye.

 

OH byder velkommen og giver ordet til LF.

 

LF siger også velkommen og præsenter tre bilag, som er udleveret: Poul Frederiksen har bidraget med en årsberetning fra 2016, der er udleveret et forslag til ændring af forretningsorden og en dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent

OH valgt uden indsigelser. OH konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt.

 

  1. Udvalgets beretning

LF: Jeg skal sige lidt om, hvordan det forgangne år er gået. Jeg vil starte med en ting, der er rigtig stort for HIK: Åbningen af Gentofte Stadion. Vi fik den store ombygning på plads med to fine haller og det nye stadion. Vi tog hallen i brug til indestævner. Så kom turen til opvisningsbanen, som sædvanlig med en lille forsinkelse. Vi var deroppe i april til en flot indvielse af stadion. Det er dejligt at se, hvordan det er lykkes at få medlemmerne op på GS. Der har været flere tilskuere end tidligere.

Stadion giver også mulighed for nogle ekstra indtægter, herunder salg af mad og drikkevarer. TK og vores veteran-spillere har været med til at løfte det. Det er dejligt, at I har ydet det stykke arbejde. Der er et VIP-rum deroppe, hvor HIK Erhvervsklub er startet og således giver os mulighed for at trække sponsorer til. Græsset er kunstgræs, hvilket vi er glade for, fordi vi så kan bruge den til træning. Der mangler noget dræn, men vi er i dialog med kommunen.

Sportsparken lagde kunstgræs til en speciel oplevelse, da vores 1. herresenior bød Randers FC indenfor i 3. runde af DBU-Pokalen for 800 mennesker og pressede Superliga-holdet helt ud i forlænget spilletid. Det lykkedes at få tv på, hvilket var en stor oplevelse.

I HIK ved Maglegårdsanlægget ligner tingene sig selv. Vi ved, at der skal nyt gulv på terrassen. Vi arbejder stadig på de tre prioriterer: 1. sal, lys på bane 1 og bane 3 projektet: Et område med multibaner, som giver mulighed for vores yngste spillere.

Der kommer en ny halinspektør i løbet af året og en ny bestyrer af cafeen. Så må vi jo se, om vi kan klare os uden Ray.

På medlemssiden er vi lige omkring 1200 medlemmer. Vi fik en 3,5 årig dreng ind forleden, måske den alleryngste, og så har vi nogen over 80 år – det er jo fantastisk. Vi har haft en stigning i piger. Der er en udfordring i at finde trænere, men det arbejder udvalg og ansatte på. Vi har haft mere end 90 kamphold i efterårssæsonen, hvilket er imponerende, når man ser på antallet af medlemmer. Poul Frederiksen har set på, hvor mange spillere der er i klubberne og har lavet en koefficient ud fra det – her har HIK flest kampspillende medlemmer.

Noget andet, der er sket i år, er at vi har fået bedre styr på administration og kommunikation – både indad og udadtil. Vi har fået styr på holdsport, ny hjemmeside, som er blevet rigtigt fin og som afspejler den professionelle tilgang, som vi gerne vil signalere. Vi er meget aktive på Twitter, Facebook og Instagram.

På økonomien har vi lovet at sige lidt om, hvordan det ser ud. Vores formodning er, at vi kommer ud med et plus.

Jeg har været lidt inde på, at vi har nogle ansatte, som yder et stort stykke arbejde. CL, TK, CJ, PH og DT, der er de folk der er her og sætter rammerne for de ting, der foregår i dagligdagen, at trænerne har gode forhold og de frivillige gode rammer. De laver det arbejde, der rejser penge til klubben – fodboldskoler, sponsorarbejde, stævner mv. Vi er begunstiget med nogle dygtige mennesker, som yder et stort stykke arbejde, som går væsentligt ud over de timer, de er ansat til.

HIK’ere er bl.a. med i DBU Kbh’s bestyrelse og udvalg, vi har et medlem i kvindekommissionen, DBU Kbh’s formandsklub, der er folk der sidder i kommunale udvalg, i stadionudvalg osv. Tak til alle dem. Det er med til at sætte os i førerpositionen og vise, at vi ikke bare er et godt sted at være, men et sted hvor der sker noget.

En af vores trænere, Thomas Thinggaard, er taget til Færøerne, hvor han skal være ungdomslandstræner. Det er dejligt, at vi kan sende ambitiøse folk videre i systemet. En anden er CL, som efter 7,5 år i HIK, har fået et tilbud, han ikke kan sige nej til. Han skal være Head Of Scouting i Brøndby. Det er et stort tab for HIK. CL har på alle måder været en kulturbærer, har samlet folk og udviklet HIK. Brøndby er heldige at få en mand som ham.

Vi har gjort os nogle tanker om, hvad der skal ske fra 1/5, hvor han stopper. Vi har nedsat et sportsligt udvalg, med de ledende sportslige kræfter, PF, PH, Peter Feher, CJ og AH. De skal sikre, at transitionen foregår i god ro og orden, og vi holder de bolde i luften, som skal holdes i luften.

I afdelingerne er der sket en hel masse. Vi plejer her at nævne, hvem der har vundet rækker, men det kan I læse i bilag. Pigerne har skabt et solidt fundament for udvikling. God udvikling i spillerantallet og det spillemæssige niveau. De yngste starter typisk senere end hos drengene. De ældste i pigeafdelingen er U16, som PF har. Vi satser på at lukke det hul, der hedder U18 og efterfølgende senior.

I børneafdelingen har vi nogle planer, vi vil arbejde med. Vi vil sætte børnefodbolden på dagsordenen. Vi er i færd med at lægge en strategi – ”Danmarks bedste børnefodbold”. Vi har stillet forslag om at SW – af samme årsag – indtræder i børneafdelingen.

Breddeungdommen, U11-U19, er præget af stabilitet. Vi har lavet et nyt tilbud på U17, et set-up hvor vi har alle drengene til at træne i én stor gruppe – en mere fleksibel model, hvor man ikke skal komme hver gang, man vælger selv, med træning 3 gange om ugen. Mange flere har vist interesse, og er kommet udefra. Det bliver bemærket i DBU Kbh – er dette måden at gøre det på? Vi skal bruge mere end ½ år for at vurdere det.

Vi fik B-licensen. Vi spiller nu i de næstbedste rækker i U17 og U19. Vi spiller i de bedste rækker i øvrige ungdom – flot arbejde, dygtige trænere og et spændende miljø. U17 fører Divisionen. Et andet resultat er U14, der kom i Pokalfinalen mod FCN. Vi er i gang med en certificeringsøvelse. Et belgisk firma er taget ind for at undersøge A-licens klubberne nærmere. B-licens og T-licensklubberne i Danmark fik muligheden. Det har vi valgt at takke ja til. De er inde at kigge på os over en 3 mdr. periode: planer, strategier, træningsøvelser etc. Det vil give os et godt indtryk af, hvor vi skal bygge på for at komme videre.

Seniorhold: 2015 var et fantastisk efterår. Vi har haft det sværere i det forgangne år, og vi tabte mere end vi er vant til. Desværre er vi i nedrykningsspil ved forårets start. CL stoppede som træner i slutningen af året, og Peter Feher kom til. Øvrige seniorhold var jeg meget glad omkring sidste år, da vi havde tre hold. I år er jeg endnu gladere med vores nu 6 hold. Nu sker der det over de næste 2-3 år, at der kommer U17- og U19 spillere op, som vi gerne vil fastholde. Vi vil arbejde for at de får en god overgang fra ungdomsår til seniorfodbold.

Der har også været en masse andre aktiviteter, som er en vigtig del af det at være fodboldleder og fodboldaktiv i HIK. Vi havde Brande Cup i sommers, en fælles tur én gang om året, hvor der sidste år var 75 af sted. Vi har haft fodboldskoler, stor stævneaktivitet. Hvis I er heldige har I oplevet weekender med 250 hold hernede. Vi har også haft masser af indendørs stævner. Vi har afviklet Futsal for kommunen. Vi har lavet en aftale med Well-come med nogen af vores hold. Vi har haft flygtningetræning og –udviklingsforløb i samarbejde med DBU, Gentofte Kommune og et konsulentfirma. Det har også kastet et par nye trænere af sig, som måske ikke lige er vokset op i HIK.

Endeligt vil jeg sige tak til alle de mennesker, som har hjulpet over året. Personalet i Maglen, personalet på kontoret, Poul F. Han gør sig usynlig, men laver et kæmpe stykker arbejde. Alle frivillige, nogen har fået et ord med på vejen allerede. Også tak til fodboldudvalget. Der er altid projekter i HIK, og det ser positivt ud for det kommende år.

 

IB spurgte til den nye halinspektør. LF svarede, at der havde været henvendelser, og vi er i dialog med dem.

IB spurgte til overbygning på hallen. Fodboldudvalget og OH svarede, at det løbende nævnes for kommunen, borgmesteren er opmærksom på det, men at det er et langt og sejt træk, navnlig fordi kommunen fattes penge pga. udligningsforpligtelser.

Erik Larsen bemærkede, at vi står også for at skulle søge om ny kunst på bane 2.

 

IB rejste spørgsmål om kontingentet. Han fremførte, at han ikke mente, at der havde været gennemsigtighed omkring kontingentforhøjelser, ligesom han ikke er enig i kontingentstørrelsen for ungdomsspillere vs voksne spillere. Hans holdning er, at førstnævnte betaler for meget ift sidstnævnte. Endvidere er hans opfattelse, at HIK ligger over kontingent ift andre klubber.

OH bemærkede, at grundkontingent fastsættes af bestyrelsen på et møde i december. Afdelingskontingent fastsættes af afdelingen. Ingen stemmer om det.

Fodboldudvalget svarede, at man ikke kan sammenligne klubber; der opereres forskelligt og tilbuddene til medlemmer er meget forskellige fra klub til klub. Når seniorspillere og ældre betaler mindre, skyldes det, at de simpelthen får mindre banetid, ingen træning tilbudt mv. I HIK har vi valgt en tilgang, der sikrer et stabilt set-up, hvor der altid er trænere til rådighed, og træning og kamptilbuddet er af et godt niveau. Det er et ret unikt træningsmiljø, man betaler for. At det er således, får vi bekræftet af spillere, forældre og trænere, der kommer fra andre klubber. Og det vil vi ikke give køb på. Elitespillere betaler endvidere en del mere en øvrige ungdomsspillere.

 

IB ønskede endvidere en afklaring af om passivt medlemskab giver møderet til alle afdelingsmøder. Det tager OH med tilbage til bestyrelsen.

 

OS: Jeg vil spørge til 1. Holdet. Randers kampen blev omtalt, men hvad med de andre. Hvad er planen? Nu spiller vi nedrykningsspil. Hvad har man egentlig tænkt sig? Hvad så derefter?

PF: Planen er, at vi skal rykke op i 2018. Det går vi efter. Vi skal lige igennem nedrykning først. Vi har fået PF som træner. Han har været i FCN i et par år. Vi tog fat på ham, for at kigge på en overgang. Han har styr på de ting, vi gerne vil stå for i HIK. Det tekniske, hurtige spil etc. Han vil gerne have en smallere trup med plads til de unge, men stadig med de erfarne, godt trænet taktisk, fysisk etc. Der er allerede kommet nye i truppen siden efteråret. Der er et godt fundament at bygge på fra CL’s træning, der altid var inspirerende og god.

 

OH: Da der ikke er flere bemærkninger, kan jeg konstatere at beretningen er godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

OH oplyste, at man i fodboldafdelingen har haft tradition for at lade fodboldmødet godkende forretningsordenen.

 

KMG gennemgik ændringerne, som alle blev vedtaget, inkl. ønske fra IB om, at ’udvalg’ konsekvent erstattes med fodboldudvalg.

 

  1. Valg af fodboldudvalgets medlemmer

Lone Falsig blev valgt som formand. Tim Christoffersen og Per Frimann blev genvalgt som hhv. ungdomsformand og talentansvarlig.

Allan Hansen og Stuart Wynn præsenterede sig selv for forsamlingen. Begge blev valgt – AH som seniorformand, Stuart Wynn som ansvarlig for børneafdelingen.

Thomas Wex blev valgt som medlem uden portefølje.

 

Fodboldudvalget består herefter af:

Formand Lone Falsig.

Breddeansvarlig Søren Brøchner-Mortensen.

Ungdomsformand Tim Christoffersen.

Thomas Wex.

Talentansvarlig Per Frimann.

Seniorformand Allan Hansen.

Børneansvarlig Stuart Wynn.

Pigeformand Kim Meurs-Gerken.

 

  1. Eventuelt:

Der blev opfordret til , at involvere skolen vedr. bane 3. OH svarede, at der er et andet stort projekt med skoler, uddannelsesinstitutioner etc. undervejs som skal tages i betragtning

 

OS spurgte til status på sponsorer, bandereklamer etc. TK svarede, at vi har omstruktureret de ansattes ansvar, så det sportslige ansvar er delt ud. Derfor er der målrettet ressourcer til sponsorarbejde og udvikling af HIK Erhvervsklub.

 

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, sluttede mødet og deltagerne leverede et flot HIK hurra.