Forside, Generelt, Tennis

INDKALDELSE TIL HIK ORDINÆRE TENNISMØDE

DEN 29. JANUAR 2018 KL. 1930

I

HIK RESTAURANT

 

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Tennisformandens beretning
 3. Budgetallokering
  1. Redegørelse for forhandlinger med HIK’s bestyrelse om udligning fra Tennis til Håndbold og Fodbold
  2. Anmodning om klart mandat til yderligere forhandling/indkaldelse til ekstraordinær GF i HIK med henblik på yderligere reduktion i denne overførsel ved bestyrelsespålæg om fast budgetmodel
 4. Gentofte Liv Projektet – orientering
 5. Special task force “HIK’er for livet” – vision og strategi for HIK tennis
 6. Valg af medlemmer til tennisudvalget, idet Tennisformand, Senioreliteafdelingsformand, Seniorbreddeafdelingsformand og Juniorafdelingsformand er på valg hvert år.
 7. Eventuelt

 

Opstillede kandidater

Tennisformand:                                                     Inger Birgitte Kroon

Senioreliteafdelingsformand:                          Christoffer Kønigsfeldt

Seniorbreddeafdelingsformand:                    Nina Rye

Juniorafdelingsformand:                                  Lone Rovsing Timm, Hans Christian Pape

                                                                                      

 

TENNIS