Forside, Generelt, Tennis

Første søndag i hver måned fra oktober til april er der 4 baner til rådighed til mixdouble for HIKs seniormotionister.

Kampene sættes op i tidsrummet 18.00 til 22.00 på bane 1 til 4 og varer som udgangspunkt 1 time og 20 men kan ændres afhængig af antal tilmeldte.

Tilmelding sker som følger:

Allerførst tilmelder I jer vintermiksmailinglisten, som par.
Log på medlemssystemet og find Vintermix 20/21 under Tennisarrangementer i øverste bjælke. Vi skal blot bede om en tilmelding pr. par. da arrangementet er gratis – men sørg lige for at have taget jeres makker i ed, inden I tilmelder jer J

Mangler I en makker, er I velkomne til at melde jer til mailinglisten som løsgængere. I feltet med makkers navn skriver I blot ”mangler makker”.
Vi forsøger at matche de løsgængere, der tilmelder sig, fra gang til gang.

Når I er tilmeldt mailinglisten, modtager I kort inden den relevante dag, en invitation til kommende Vintermix søndag.

Vintermix inde 2020/2021 fortsat

Kan og vil I spille denne dag, besvares mailen med det samme med 1 og kun 1 ja tak pr. par. Husk at tjekke med jeres makker før I svarer. Vi regner med at hele parret er tilmeldt, når vi har modtaget mail fra en af jer, medmindre andet er anført.
Systemet er altså, at man kun tilmelder sig, når man er sikker på, at man har både tid og lyst, og vi regner derfor med, at alle kampe vil blive afviklet efter planen.

Selve spilleplanen mailes ud få dage efter. Man kan ikke ønske spilletidspunkt.
Kampene sammensættes ud fra ’først til mølle’ princippet samt ud fra niveau så vi får så jævnbyrdige og så forskellige kampe som muligt.

De gange ens faste mixmakker måtte være forhindret, kan man stille op med en reserve på samme niveau, eller stille sig til rådighed som løsgænger.

Skulle det undtagelsesvis ske, at man bliver forhindret, efter at spilleplanen er sendt ud, finder man selv en afløser på samme niveau, og orienterer modstanderne pr. sms.
Af hensyn til jeres modstandere, af hensyn til udnyttelse af banerne, og af hensyn til arrangøren, er dette et must. Aflysning af kampe er ikke en mulighed.

I nødstilfælde – kan I forsøge at sende en mail til thomas.weikop@gmail.com og bede om hjælp, med at få eventuelle oversiddere i spil – men dette er altså kun, hvis alt andet glipper.

Skulle det helt usandsynlige herefter ske at I oplever et ”no show”, bedes I melde tilbage til undertegnede, så vi kan få rettet eventuelle misforståelser eller fejl i mailinglisten.
Deadline for tilmelding til Vintermiks mailinglisten er fredag den 18.09.20, men skynd jer bare at få det gjort med det samme.

Venlig hilsen
Thomas Weikop