Forside, Generelt, Tennis

Der henvises til Ekstrabladets optrykte artikel vedrørende en holdkamp den 12. august, 2020 på KB’s anlæg.

HIK tager – selvsagt – kraftigt afstand fra enhver form for uacceptabel adfærd i forbindelse med afholdelse af tennisarrangementer.

HIK tager sagen meget alvorligt, og ledelsen behandler den internt.

 

HIK, 18. august 2020