HIK Organisation

Bestyrelsesformand
Søren Smedegaard
Tlf.: 40 40 19 75

Næstformand
Peter Knap
Tlf.: 39 62 45 01

Bestyrelsesmedlem
Stig Aastrup
Tlf.: 22753103

Bestyrelsesmedlem
Søren Brøchner Mortensen
Tlf.: 30 57 77 70

Tennisformand
Inger Birgitte Kroon
Tlf .: 29 62 15 32

Fodboldformand
Lone Falsig
Tlf.: 40 30 50 67

Håndboldformand
Morten Samsøe Jacobsen
Tlf.: 22 69 79 04

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.
Bestyrelsesreferater tilgår kun bestyrelsesmedlemmerne.

HIK_organisation

Ansatte


Direktør

Ove Høegh-Guldberg Hoff
ove@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28 / 29 61 55 26
Bogføring
Margit Rasmussen
kontoret@hik.dk
margit@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Medlemsadmin. og baneleje
Anette Fabricius
kontoret@hik.dk
anette@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Banemænd Daniel Majchchrzak og Daniel Wasilewski
kontoret@hik.dk
Tlf:
Hjælper for baneinspektør
Thomas Dyvad
Baneinspektør Hellerup Havn
Tennisanlæg (Sommer)
Line Larsen
line.vcn@gmail.com
Tlf.: 39 61 01 74 / 24 48 89 17
Halinspektør Maglegårdshallen
Claus Christiansen
Claus@hik.dk
Tlf.: 39 61 14 10 / 31 26 14 10
Driftsassistent Maglegårdshallen
Lars Winther
winther@hik.dk
Tlf.: 39 61 14 10/40 18 04 97
lars-winther_small

Generalforsamling og HIK love

Love for Hellerup Idræts Klub ligger her

Årsregnskab 2016 underskrevet

Indkaldelse til Generalforsamling

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2017

i Restauranten på Hartmannsvej torsdag den 16. marts kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2016 ligger på HIK hjemmeside fra den 27. februar og kan hentes på kontoret på Hartmannsvej 37.

DAGSORDEN:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge
Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling
Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2017
Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § II). Søren Smedegaard, Peter Knap og Jesper Kampmann er på valg.
Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Bestyrelsesformand Søren Smedegaard er på valg.
Valg af revisor (jf. § 14)
Eventuelt.
Bemærkning til deltagelse:

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Hellerup den 7. marts 2017.

HIK generalforsamling den 16. marts 2017. Se referat her

HIK generalforsamling den 17. marts 2016. Se referat her. 

HIK generalforsamling den 26. marts 2015. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 27.marts 2014. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 21.marts 2013. Se referat her.
HIK ekstraordinære generalforsamling den 13.november 2013. Se referat her