HIK Organisation

Bestyrelsesformand
Søren Smedegaard
Tlf.: 40 40 19 75

Næstformand
Søren Brøchner Mortensen
Tlf.: 30 57 77 70

Bestyrelsesmedlem
Per Klitgård Poulsen
Tlf.: 20 90 29 32

Tennisformand
Elizabeth Porsing
Tlf .: 21 82 01 75

Fodboldformand
Kim Meurs-Gerken
Tlf.: 61 61 09 09

Håndboldformand
Mette Vestergaard
Tlf.: 31 52 13 00

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.
Bestyrelsesreferater tilgår kun bestyrelsesmedlemmerne.

Ansatte

Direktør
Thomas Nielsen
tn@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28 /53 62 68 47
Bogføring
Margit Rasmussen
kontoret@hik.dk
margit@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Medlemsadmin. og baneleje
Anette Fabricius
kontoret@hik.dk
anette@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Banemand
kontoret@hik.dk
Claus Larsen
Tlf. 42 30 80 81
Hjælper for baneinspektør
Thomas Dyvad
Baneinspektør Hellerup Havn
Tennisanlæg (Sommer)
Line Larsen
line.vcn@gmail.com
Tlf.: 39 61 01 74 / 24 48 89 17
Halinspektør Maglegårdshallen
Claus Christiansen
Claus@hik.dk
Tlf.: 60 75 34 33
Driftsassistent Maglegårdshallen
Lars Winther
winther@hik.dk
Tlf.: 39 61 14 10/40 18 04 97
lars-winther_small

Generalforsamling og HIK love