HIK Organisation

Bestyrelsesformand
Søren Smedegaard
Tlf.: 40 40 19 75

Næstformand
Søren Brøchner Mortensen
Tlf.: 30 57 77 70

Bestyrelsesmedlem
Martin Møller
Tlf.: 23847133

Bestyrelsesmedlem
Per Klitgård Poulsen
Tlf.: 20 90 29 32

Tennisformand
Inger Birgitte Kroon
Tlf .: 29 62 15 32

Fodboldformand
Kim Meurs-Gerken
Tlf.: 61 61 09 09

Håndboldformand
Morten Samsøe Jacobsen
Tlf.: 22 69 79 04

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.
Bestyrelsesreferater tilgår kun bestyrelsesmedlemmerne.

Ansatte

Direktør
Thomas Nielsen
tn@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28 /53 62 68 47
Bogføring
Margit Rasmussen
kontoret@hik.dk
margit@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Medlemsadmin. og baneleje
Anette Fabricius
kontoret@hik.dk
anette@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Banemand
kontoret@hik.dk
Claus Larsen
Tlf. 42 30 80 81
Hjælper for baneinspektør
Thomas Dyvad
Baneinspektør Hellerup Havn
Tennisanlæg (Sommer)
Line Larsen
line.vcn@gmail.com
Tlf.: 39 61 01 74 / 24 48 89 17
Halinspektør Maglegårdshallen
Claus Christiansen
Claus@hik.dk
Tlf.: 60 75 34 33
Driftsassistent Maglegårdshallen
Lars Winther
winther@hik.dk
Tlf.: 39 61 14 10/40 18 04 97
lars-winther_small

Generalforsamling og HIK love

Love for Hellerup Idræts Klub ligger her

Regnskab 2018

Budget 2019

Generalforsamling 2019

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2019
i Restauranten på Hartmannsvej mandag den 1. april kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2018 samt bilag 1 ligger på HIK hjemmeside fra den 18. marts og kan hentes på kontoret på Hartmannsvej 37.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter.
Se bilag: HIK ændrede vedtægter

5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2019

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. §
II). Søren Smedegaard, Peter Knap.
Søren Smedegaard modtager genvalg.
Peter Knap modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Søren Smedegaard.
Nyvalg af Per Klitgård.

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Søren Smedegaard er på valg.
Søren Smedegaard modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard.

8. Valg af revisor (jf. § 14)

9. Eventuelt.

Hellerup den 14. marts 2019

Bemærkning til deltagelse:
Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen. Hvis deltagerantallet overstiger 150, henlægges generalforsamlingen til Maglegårdshallen.

Bestyrelsen

Hellerup den 18. februar 2018.

HIK generalforsamlig den 1. april 2019. Se referat her.

HIK ekstraordinære generalforsamling den 19.december 2018. Se referat her.

HIK generalforsamling den 22 marts 2018. Se referat her.

HIK generalforsamling den 16. marts 2017. Se referat her

HIK generalforsamling den 17. marts 2016. Se referat her. 

HIK generalforsamling den 26. marts 2015. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 27.marts 2014. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 21.marts 2013. Se referat her.
HIK ekstraordinære generalforsamling den 13.november 2013. Se referat her