HIK Organisation

Bestyrelsesformand
Søren Smedegaard
Tlf.: 40 40 19 75

Næstformand
Peter Knap
Tlf.: 39 62 45 01

Bestyrelsesmedlem
Martin Møller
Tlf.: 23847133

Bestyrelsesmedlem
Søren Brøchner Mortensen
Tlf.: 30 57 77 70

Tennisformand
Inger Birgitte Kroon
Tlf .: 29 62 15 32

Fodboldformand
Lone Falsig
Tlf.: 40 30 50 67

Håndboldformand
Morten Samsøe Jacobsen
Tlf.: 22 69 79 04

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt.
Bestyrelsesreferater tilgår kun bestyrelsesmedlemmerne.

Ansatte

Direktør
Thomas Nielsen
tn@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28 /53 62 68 47
Bogføring
Margit Rasmussen
kontoret@hik.dk
margit@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Medlemsadmin. og baneleje
Anette Fabricius
kontoret@hik.dk
anette@hik.dk
Tlf.: 39 62 14 28
Banemænd Daniel Majchchrzak og Daniel Wasilewski
kontoret@hik.dk
Tlf:
Hjælper for baneinspektør
Thomas Dyvad
Baneinspektør Hellerup Havn
Tennisanlæg (Sommer)
Line Larsen
line.vcn@gmail.com
Tlf.: 39 61 01 74 / 24 48 89 17
Halinspektør Maglegårdshallen
Claus Christiansen
Claus@hik.dk
Tlf.: 60 75 34 33
Driftsassistent Maglegårdshallen
Lars Winther
winther@hik.dk
Tlf.: 39 61 14 10/40 18 04 97
lars-winther_small

Generalforsamling og HIK love

Love for Hellerup Idræts Klub ligger her

Årsregnskab 2017

Budget 2018

Budget 2019

Internt regnskab

Indkaldelse til Generalforsamling

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2018
i Restauranten på Hartmannsvej torsdag den 22. marts kl. 19.30.

Efter generalforsamlingen er HIK vært ved et glas.

HIK regnskab for 2017 og budget for 2018 kan hentes her og på kontoret Hartmannsvej 37 fra den 22. februar.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge
  4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
  5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2018
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § II). Søren Brøchner Mortensen og Stig Aastrup er på valg.
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand. Bestyrelsesformand Søren Smedegaard er på valg.
  8. Valg af revisor (jf. § 14)
  9. Eventuelt.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen. Hvis deltagerantallet overstiger 150, henlægges generalforsamlingen til Maglegårdshallen.

Bestyrelsen

Hellerup den 18. februar 2018.

HIK generalforsamling den 22 marts 2018. Se referat her.

HIK generalforsamling den 16. marts 2017. Se referat her

HIK generalforsamling den 17. marts 2016. Se referat her. 

HIK generalforsamling den 26. marts 2015. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 27.marts 2014. Se referatet her.
HIK generalforsamling den 21.marts 2013. Se referat her.
HIK ekstraordinære generalforsamling den 13.november 2013. Se referat her

HIK ekstraordinære generalforsamling den 19.december 2018. Se referat her.