INDMELDELSEBANEBOOKINGBANEOVERSIGTINDENDØRSBANER

Regler for privattræning

Kære alle

Der er kommet nye regler omkring privat-tennisundervisning i HIK.

Reglerne er indført grundet ændrede skatteregler, for at imødekomme den store efterspørgsel på enetimer med en træner i HIK – og for at få en bedre struktur omkring, hvem der må bruge og udøve privat tennistræning på HIK’s anlæg.

Herunder har vi fremlagt de grundlæggende regler omkring PRO-træning – både for medlemmer og trænere – og det forventes, at de bliver fulgt til punkt og prikke.

_______________________________________________________________________

Grundlæggende er professionel træning (PRO-træning) undervisning af en eller flere tennisspillere samtidigt, hvor den undervisende part er en uddannet træner, der modtager betaling for sin trænerydelse.

Der er dog regler omkring, hvem der må udføre PRO-træning på HIK’s baner:

 • Kun de af HIK godkendte trænere, der fremgår på HIK’s hjemmeside under GODKENDTE PRO-trænere kan udøve PRO træning i HIK.
 • Alle fastansatte trænere kan give privat tennisundervisning i HIK.
 • Time-trænere, løs-trænere eller andre kan kun komme på denne liste, såfremt de er godkendt af Tennisudvalget og HIK’s direktør.
 • Der skal udarbejdes en ansøgning til tennisudvalget, hvis man ønsker at komme på listen.
 • PRO-trænere skal være medlemmer af HIK.
 • Der fastsættes et loft på max. 6 ugentlige private timer for fuldtidsansatte trænere.
 • Øvrige trænere må maximalt have 10 timer om ugen.

Alle medlemmer af HIK må benytte sig af PRO-træningen, men medlemmerne skal være opmærksomme på dette:

 • Medlemmer over 18 år må booke på alle tidspunkter.
 • Medlemmer under 18 år må ikke booke i tidsrummet 14.30-17.30 på hverdage.
 • Turneringsspillere skal koordinere booking med deres normale trænere. Juniorcheftrænere skal godkende PRO-træning af medlemmer under 18 år.

Selve bookningen af privattimerne står medlemmet for via Hall-booking med den regel in mente, at der kan bookes op til 14 dage frem i tiden.

Derudover gør vi opmærksom på, at der ikke må bookes PRO-træning på anlægget i Havnen eller på Centre Court.

 Sådan foregår bookning af PRO-træning ved løsbanebookning:

 • Log in via hik.halbooking.dk
 • Klik på ikonet Book Baner
 • Vælg bane og tidspunkt
 • Sæt hak ved den træner, som du gerne vil trænes af
 • Husk at bruge trænerens eget medlemsnummer som ’Medspiller’. Det er vigtigt, da træneren på den måde får direkte besked om bookningen
 • Læg i kurv og Betal

Medlemmer, som booker PRO-træning, betaler en samlet pris for bane, PRO-træner og administrationsgebyr.

Det koster mellem 300 – 800 kroner for en PRO-træning afhængigt af, hvilken træner, du vælger at træne med.

Alle medlemmer og trænere er forpligtet til at respektere og efterleve reglerne om PRO-træning. Overholdes reglerne ikke af spiller eller træner, giver der en advarsel fra HIK’s direktør.

 • Gentages det af spilleren – mister spillere ret til at benytte PRO-trænere.
 • Gentages det af PRO-trænere – mister træneren ret til at udøve PRO-træning.
 • Gentages det trods alt – kan det medføre eksklusion af HIK.

Ønsker man at ansøge uddannelse om at blive protræner, bedes man fremsende en ansøgning til tn@hik.dk med følgende informationer:

 • Hvilken træneruddannelse har ansøger
 • Hvor mange års erfaring har ansøger som tennistræner
 • Hvilket niveau ønsker ansøger at træne på
 • Hvilken pris vil træneren tage per time
 • Hvornår på dagen kan den vedkommende træne
 • Tilknytning til HIK
 • Andre informationer man finder relevant.

PRO-træning på kontraktbaner:

Medlemmer, der har en kontraktbane/fast bane, bedes enten sende en e-mail eller ringe til administrationen og fortælle, hvilken træner de har lavet en aftale med, dato samt tidspunkt.

Mail: kontoret@hik.dk

Telefon: 39621428

Derefter vil vi fakturere på dit medlemsnummer for PRO-træningen/træneren.