INDMELDELSEBANEBOOKINGBANEOVERSIGTINDENDØRSBANER

Tegningsregler for udendørsbanerne på Hartmannsvej og i Havnen

Revideret af tennisudvalget Maj 2014 – blandt andet indgår nye principper for banefejning.

Bookning af baner kan ske via Internettet på adressen http://hik.halbooking.dk/ eller på de opstillede touch skærme i forhallen på Hartmannsvej, i Pavillonen på det nye anlæg samt i Havnen.

Seniorer kan booke baner på alle tider med andre seniorer eller med deres børn. Passive medlemmer kan ikke booke baner.

Privat motionisttræning seniorer må foregå på anlægget på Hartmannsvej på alle tider og i havnen til kl. 13.00 på hverdage.

Juniorer kan booke baner på anlægget på Hartmannsvej indtil banetid med start kl. 16 på hverdage og fra kl. 12.00 på lørdage/søndage og helligdage.
Desuden kan juniorer i aldersgruppen 15-18 år booke banerne 3-6 efter kl.17.00 på hverdage. Herudover kan juniorer, der repræsenterer HIK i individuelle turneringer i DTF/KTU regi, booke baner lørdag/søndag og helligdage før kl. 12, hvis de skal spille turnering samme dag og opvarmningen ikke kan nås efter kl. 12. Sådanne opvarmningsbaner bookes af klubbens trænere. Hvis baner står tomme kan juniorerne benytte dem, men kun reservere dem i henhold til tegningsreglerne for juniorer.

Privat træning juniorer må foregå på anlægget på Hartmannsvej bortset fra i tidsrummet 13 til 17 på hverdage, men aldrig i havnen.

Privat træning må kun foretages af klubbens trænere, som er godkendt til give træning på anlægget.

Baner til private træningstimer bookes af medlemmet ved brug af medlemmets eget nummer, og kan kun bookes med en af de af HIK godkendte trænere som medspiller.

Kurvetræning er tilladt på anlægget på Hartmannsvej men i havnen kun indtil kl. 13.00 på hverdage (og ikke i weekenden).

Gæster kan mod forudbetaling af 50 kr. pr. næse spille med et aktivt medlem. Samme gæst må spille i HIK op til 3 gange på en sæson.

Sletning af reservationer, som man bliver forhindret i at benytte, bedes ske hurtigst muligt.

Ved sent fremmøde mere end 10 minutter efter timens start, mister man retten til banen.

Bestyrelsen kan til enhver tid disponere over banerne til turneringsformål.

Fejning af bane og linjer påbegyndes 5 minutter før timens ophør, forudsat at de spillere, der har booket den efterfølgende time, har givet sig til kende. I modsat fald er det tilladt at vente med at klargøre banen, til de gør – ellers senest inden man forlader banen. Vanding foretages ved timens start efter behov. Altså som noget nyt – giv jer til kende når I ankommer, så spillerne ved at de skal påbegynde fejning senest 5 minutter før timen slutter – i modsat fald må de fortsætte med at spille til I gør.