BANEBOOKINGORGANISATIONMEDLEMSKAB

atk

ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) er et træningskoncept, hvor træningen tager udgangspunkt i spillernes udviklingsniveau og alder. Det primære formål med ATK er at sikre gode tennisoplevelser for børn og unge. Træningen skal være sjov, udfordrende og udbytterig uanset udviklingsniveau, alder, færdighedsniveau og ambitioner. Med ATK er det desuden Dansk Tennis Forbunds mål at sikre en rød tråd igennem talentudviklingen på tværs af tennisdanmark og de danske tennisklubber.

Play and Stay udgør rammerne for træningen. Play and Stay træningskonceptet er udviklet af det internationale tennisforbund (ITF), hvor spillerne spiller med langsommere bolde på tilpassede baner. Udover at det bliver sjovere og lettere at spille, forbedres spillernes tekniske og taktiske færdigheder også ved at benytte de langsommere bolde på tilpassede baner.

Spilbaseret træning udgør indholdet i træningen. Spilbaseret træning (game based approach) er en international anerkendt træningsmetode, konceptualiseret af ITF, hvor udgangspunktet er at spillerne lærer tennis ved at spille med og mod hinanden i forskellige spil, point- eller kampsituationer, og hvor boldfodringsøvelser kun udgør en mindre del af træningen.

ATK anbefalinger: Aldersrelateret træningskoncept i tennis (DTF)
Udviklingsniveau: Før puberteten – Den legende fase (6-10 år)
Primært fokus: Sjov
Udviklingsmodel: Fundamentals, lære at træne
Træningsuger pr. år: 40  uger
Turneringsuger pr. år: 10-30 kampe
Passive hvileuger pr. år: 12 uger
Aktive hvileuger pr. år: 0 uger
Tennistræning i alt pr. uge: 2-7 timer
Kampe i alt pr. år(inkl. single og 10-30 kampe
double):
Fysisk træning pr. uge: 1-3 timer
Fysisk træning: Legeorienteret Fundamentals
(kroppens ABC- Agility, Balance, Coordination)
Taktisk træning: Grundlæggende taktisk træning
(banens geometri, de farvede taktiske zoner, de 2 slagretninger)
Teknisk træning: Grundlæggende teknisk træning
(greb, fodstilling, svingbane, boldkontakt)
Mental træning: Den sjove og motiverende træning
(målsætning, evaluering)
Træning/konkurrence 75/25%
i træning:
Spilbaseret træning/ Overvejende spilbaseret træning
boldfodring:
Trænerens rolle: Træneren er engageret og procesfokuseret
Målsætninger:
Proces målsætning: kort sigt, langt sigt og kamp/træning
Resultat målsætning: 17+
Forventninger til dig: at tennis er din hovedsport hvis turneringsspiller
at du udviser god opførsel på og udenfor banen
at du spiller uden for træning
at du deltager i træningslejre og sociale aktiviteter
at du deltager i UM og TØ
at du deltager i holdturneringer
at du medvirker ved gennemførelse af turneringer i HIK´s regi
Forventninger til forældre: at de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående
forventinger til dig
at de bakker din deltagelse op i hold- og individuelle turneringer
planlægning, tilmelding, transport og lign.
at de aktiv indgår i juniorarbejdet i klubben

1 (1)